Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - poradňa

Ilustračný obrázok

 

“ Matke sa náhle zhoršil zdravotný stav po úraze nohy. Pohybovať sa dokáže už len za pomoci fracúzskych barlí. Počas pobytu v nemocnici jej bola diagnostikovaná aj cukrovka a musí držať prísnu diétu.  Matka býva v spoločnej domácnosti s otcom a obaja poberajú starobný dôchodok. “

Poradňa:


Deriváty

Deriváty sú druh investície, pri ktorých výnos a riziko može závisieť od jedného alebo viacerých cenných papierov. Zálovislosť môže byť aj nelineárna, teda napr. v prípade vzostupu sa výnos správa inak, ako v prípade poklesu ceny cenného papiera. Najbežnejšími druhmi derivátov sú opcie a termínované obchody.


Poistenie

Finanční poradcovia nám často ponúkajú životné a dôchodkové poistenie ako formu investície. Takáto forma investície zväčša prináša atraktívny výnos, treba si však uvedomiť, že finančné prostriedky sú viazané na veľmi dlhú dobu a spravidla nie sú prístupné po celú dobu trvania poistnej zmluvy. Jedinou cestou ako sa dostať k vloženým peniazom pred ukončením poistnej doby, je zrušenie zmluvy. V takom prípade je však väčšinou vyplatená iba určitá časť investovaných prostriedkov, nie je teda zaručená 100% návratnosť.


Fondy

Fondy sú portfóliá rôznych cenných papierov a iných investícií, ktoré spravujú špecializované spoločnosti (Fund Manager). Zloženie fondu môže byť veľmi rozdielne, najčastejšie sa stretávame s:


Cenné papiere

Existuje množstvo rôznych cenných papierov, ale dve základné kategórie s ktorými sa máme možnosť stretnúť, sú akcie a obligácie. Akcie a obligácie majú veľmi rozdielne charakteristiky a prinášaju rôzne šance a riziká.


Účet

Každý z nás vlastní nejaký účet. Väčšina z nás vlastní aspoň bežný (sporožirový) účet, ktorý používame hlavne na prijímanie bežných platieb a na úhrady. Prvotnou funkciou bežných účtov sú prichádzajúce a odchádzajúce platby a preto ponúkajú len minimálny výnos vo forme nízkeho úroku. Jeho výhodou je však okamžitý prístup k peniazom a takmer žiadne riziko. Jediné riziko predstavuje krach finančnej inštitúcie, kde sú peniaze uložené. Pred týmto rizikom nás má chrániť štátna garancia.


Aktíva a Pasíva

Aktíva sú akékoľvek naše príjmy (mzda, dôchodok, dary atď.) a majetok (dom, cenné papiere, finančné prostriedky a pod.).


Štrukturované produkty

Štrukturované produkty sú podobne ako deriváty investície, ktorých riziko a výnos závisí od rôznych faktorov. Existuje obrovské množstvo štrukturovaných produktov a stále vznikajú nové, každý má iné charakteristiky. Preto je takmer nemožné ich všeobecne charakterizovať. V každom prípade je však potrebné pred tým ako sa rozhodnete pre takúto investíciu, nechať si vysvetliť do detailu jej podmienky a rizikovosť.


Hospodárenie s financiami

Súčasťou života každého z nás je hospodárenie s financiami. Naše príjmy a majetok musíme spravovať tak, aby sme dokázali pokryť bežné každodenné výdavky a raz za čas aj väčsie investície. Nie je to ľahká úloha. Dôkladné plánovanie, zváženie vlastných potrieb, cieľov a možností a dodržiavanie niektorých základných pravidiel nám ju však môže podstatne uľahčiť.
Predtým ako začneme uvažovať o investovaní, je potrebné dôkladne si zanalyzovať takzvané aktíva a pasíva.