2% z daní pre AkSen

Ilustračný obrázok

Ešte pár dní je možnosť prispieť zo svojich odvedených daní na neziskové organizácie.

Ak si ceníte našu prácu, urobili sme niečo dobré pre Vás alebo Vašich blízkych, budeme vďační, keď prispejete na činnosť AkSen svojimi 2% tami z daní.

Potvrdenie, ktoré Vám vydá zamestnávateľ, je podkladom k Vyhláseniu, ktoré je v prílohe. Na Vyhlásení dopíšete údaje podľa Potvrdenia a obidva doklady odovzdáte alebo pošlete na Váš Daňový úrad.

ĎAKUJEME VÁM.

V mene AkSen 

Jarmila Staneková

kontakt: 0948 113 933


Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - poradňa

Ilustračný obrázok

 

“ Matke sa náhle zhoršil zdravotný stav po úraze nohy. Pohybovať sa dokáže už len za pomoci fracúzskych barlí. Počas pobytu v nemocnici jej bola diagnostikovaná aj cukrovka a musí držať prísnu diétu.  Matka býva v spoločnej domácnosti s otcom a obaja poberajú starobný dôchodok. “

Poradňa:


Deriváty

Deriváty sú druh investície, pri ktorých výnos a riziko može závisieť od jedného alebo viacerých cenných papierov. Zálovislosť môže byť aj nelineárna, teda napr. v prípade vzostupu sa výnos správa inak, ako v prípade poklesu ceny cenného papiera. Najbežnejšími druhmi derivátov sú opcie a termínované obchody.


Poistenie

Finanční poradcovia nám často ponúkajú životné a dôchodkové poistenie ako formu investície. Takáto forma investície zväčša prináša atraktívny výnos, treba si však uvedomiť, že finančné prostriedky sú viazané na veľmi dlhú dobu a spravidla nie sú prístupné po celú dobu trvania poistnej zmluvy. Jedinou cestou ako sa dostať k vloženým peniazom pred ukončením poistnej doby, je zrušenie zmluvy. V takom prípade je však väčšinou vyplatená iba určitá časť investovaných prostriedkov, nie je teda zaručená 100% návratnosť.


Fondy

Fondy sú portfóliá rôznych cenných papierov a iných investícií, ktoré spravujú špecializované spoločnosti (Fund Manager). Zloženie fondu môže byť veľmi rozdielne, najčastejšie sa stretávame s:


Cenné papiere

Existuje množstvo rôznych cenných papierov, ale dve základné kategórie s ktorými sa máme možnosť stretnúť, sú akcie a obligácie. Akcie a obligácie majú veľmi rozdielne charakteristiky a prinášaju rôzne šance a riziká.


Účet

Každý z nás vlastní nejaký účet. Väčšina z nás vlastní aspoň bežný (sporožirový) účet, ktorý používame hlavne na prijímanie bežných platieb a na úhrady. Prvotnou funkciou bežných účtov sú prichádzajúce a odchádzajúce platby a preto ponúkajú len minimálny výnos vo forme nízkeho úroku. Jeho výhodou je však okamžitý prístup k peniazom a takmer žiadne riziko. Jediné riziko predstavuje krach finančnej inštitúcie, kde sú peniaze uložené. Pred týmto rizikom nás má chrániť štátna garancia.


Aktíva a Pasíva

Aktíva sú akékoľvek naše príjmy (mzda, dôchodok, dary atď.) a majetok (dom, cenné papiere, finančné prostriedky a pod.).


Štrukturované produkty

Štrukturované produkty sú podobne ako deriváty investície, ktorých riziko a výnos závisí od rôznych faktorov. Existuje obrovské množstvo štrukturovaných produktov a stále vznikajú nové, každý má iné charakteristiky. Preto je takmer nemožné ich všeobecne charakterizovať. V každom prípade je však potrebné pred tým ako sa rozhodnete pre takúto investíciu, nechať si vysvetliť do detailu jej podmienky a rizikovosť.