Financie

  • Autor: AkSen o.z.

Aktíva a Pasíva

Aktíva sú akékoľvek naše príjmy (mzda, dôchodok, dary atď.) a majetok (dom, cenné papiere, finančné prostriedky a pod.).

Pasíva su naše výdavky, dlhy a pod. Dôležité je, aby naše aktíva a pasíva boli v rovnováhe. Nielen množstvo našich príjmov a majetku musí byť dostatočné na to, aby sme dokázali pokryť potrebné výdavky, ale aj načasovanie príjmov a výdavkov je veľmi dôležité. Oneskorené splátky úverov môžu mať napríklad nepríjemné dôsledky, ktorým sa možno vyhnúť, ak jeho splácanie budete plánovať s dostatočnou rezervou.