Psychológia

  • Auteur: AkSen o.z.

Zaujímavosti

Rozdiely v dožívaní
Rozdiely medzi mužmi a ženami ovplyvňujú genetické, hormonálne, metabolické, socioekonomické príčiny. Priemerná dĺžka života je podľa celosvetového porovnávania vyššia u žien, v rozvinutých krajinách predstavuje 80 rokov. U žien sú najvyššie hodnoty priemernej dĺžky života v Japonsku. V rozvojových krajinách je to 50 rokov.

Priemerná dĺžka života u ženy je 77,6 rokov u muža 69,6 rokov. Len v niektorých krajinách sa vyššieho veku dožívajú muži, ide o Nepál, Libéria, Bangladéš.

V EU sa za demograficky najstaršie pokladá obyvateľstvo Talianska. Najvyšší pomer seniorov má Nemecko, Taliansko, Japonsko a tvoria ho viac ako 20%.

V Európe majú najvyššiu strednú dĺžku života nasledovné krajiny:
Muži: 77,9 Švédsko, 77,2 Španielsko, 76,9 Taliansko
Ženy: 83,7 Španielsko, 82,9 Taliansko, Francúzsko, 82,4 Švédsko

Najdlhší vek majú, ako je spomínané vyššie Japonky. Už 25.rok držia primát najdlhšie žijúcich ľudí na svete. Priemerná dĺžka ich života je 86,44 roka. Dĺžka života mužov 79,59, čo v celosvetovom meradle znamená pokles na 5 miesto zo 4 z roku 2008. Najvyššia priemerná dĺžka života muža je v Katare (81r), za ním Hongkong (79,8), Island a Švajčiarsko (79,7). Po Japonkách žijú najdlhšie Hongkončanky (86,1) a Francúzky (84,5). Na Slovensku je stredná dĺžka života u mužov 70,85 rokov, u žien 78,73 roka. V Európe najdlhšie žijú Švédi, Portugalci zomierajú najmladší. Ženy vo Francúzku dosahujú vysoký vek, zatiaľ čo v Dánsku zomierajú ženy skoro. Vysokovekosť sa stáva častejšia. Nemecko, Rakúsko, Česko a Slovensko sú v dĺžke života v strede.