Október - mesiac úcty k starším

Ilustračný obrázok

Mesiac úcty k starším sme oslávili príjemným stretnutím v Kúpeľnej dvorane, kde sme zavinšovali jubilantom na 80 rokov, naši členovia si vypočuli prehľad činnosti za rok 2021 a pozreli sme si krásny program pripravený žiakmi ZUŠ a SUŠ v Piešťanoch. Zazneli tóny klavíra, spev, harmonika a tanečníci predviedli kreatívne tance, ktoré boli aj víťazné v medzinárodnej súťaži tancov ZUŠ: 


Ženy pre ženy - stretnutie v Piešťanoch

Ilustračný obrázok

Milé dámy i páni,

srdečne Vás pozývame vo štvrtok 9.3.2017 o 15.00 hod do AkSen Piešťany na Sládovičovej 11 na malé posedenie. 

Program pripravili naše členky Emília Kočiová a Oľga Tinajová, vypočujete si klavírne melódie a poetické slovo. 

Potom sa zabavíme pri reprodukovanej hudbe a občerstvení, do ktorého budem radi, ak prispejete svojim koláčikom alebo iným "pocherajom".

Tešíme sa na Vás.

Tím AkSen


Zábavný večer stretnutia seniorov v Banskej Bystrici

Ilustračný obrázok

Večer seniorov 21.10.2016

Dlhý rad nedočkavých hostí pred jedálňou, v ktorej sa podujatie konalo, bol dôkazom toho, že o podujatie bol veľký záujem. Druhý ročník obľúbeného podujatia  “Večer seniorov” sa zapísal do sŕdc nielen Radvančanom, ale obyvateľom z celého mesta pod Urpínom.  Mesiac október je mesiacom úcty k starším a aj to bol jeden z dôvodov prečo sa ho občianska rada Radvaň rozhodla zorganizovať. Podujatie navštívilo takmer 150 “skôr narodených” Bystričanov, čo vôbec nie je málo.


Jeseň života je zvláštne obdobie.

Ilustračný obrázok

Všetko je zrazu inak. Zo stromov padá lístie, rýchlo sa stmieva, zobúdzame sa často s melanchóliou v duši. Deti ako to lístie odišli z domu, majú vlastný život. Priatelia sú kdesi preč.  Z hlučného sveta ostali len nočné búrky, z ktorých sa prebúdzame do chvíľ samoty.... Asi takto to cíti veľa ľudí vo vyššom veku, mnoho seniorov, ktorí sú už či z dôvodu dôchodku alebo iného doma, bez práce, bez činnosti. Radostí i peňazí je pomenej, zato starostí a platieb viac. Tí, ktorí sú mobilní, majú väčšiu šancu prežiť krásnu jeseň života.


15. jún - Deň otcov

Ilustračný obrázok

Dnes je deň otcov, spomeňte si na toho svojho, navštívte ho alebo mu aspoň aspoň zavolajte, určite bude rád.

Otec - je pri nás keď sa narodíme, pozoruje nás ako rastieme, často krát neviditeľnou rukou smeruje naše kroky a vážne pokyvuje hlavou, keď sa nám niečo podarí. Vždy má svoje deti rád, no nie vždy to dokáže vyjadriť.

Otec - niekedy zodpovedný, inokedy ľahkovážny, často krát hľadá svoje miesto - či je už otcom a či ešte dieťaťom. Vie sa nahnevať, vie i pohladiť. Dotkne sa Tvojej duše - duše dieťaťa v každom veku - slovom, myšlienkou, skutkom.


Ku dňu matiek!

Ilustračný obrázok

Tebe mamička

Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku,
na Tvojej tvári, na dlaniach,
čo zrobené sú celé,
nech táto malá básnička,
tlmočí vďaky tisíceré.