MESIAC záhada vesmíru

Ilustračný obrázok

v utorok 27.3.2018 o 17.30 hod Vás pozývame na prednášku Miroslava Karlíka MESIAC záhada vesmíru.

po prednáške pozorovanie Mesiaca


NAMIEŠAJ SI SVOJE BACHOVKY

Ilustračný obrázok

v utorok 20.3.2018 o 17.30 - 19:30 hod Vás pozývame na workshop.

Na workshope spoznáte silu prírody , jednotlivé esencie a jeden zo spôsobov ako pozitívne môžeme ovplyvniť naše emócie a psychiku pomocou Bachových kvetových esencií. Budete mať možnosť namiešať si z 38 Bachových esencií svoju vlastnú terapeutickú fľašku.

Registrácia: Mgr. Gabriela Vass, 0918 977 888
Poplatok: 10 Eur

 


Astronómia na Slovensku

Ilustračný obrázok

V utorok 27.2.2018 o 17.30 nás dejinami astronómie na Slovensku previedol Mgr. Stanislav Šišulák, PhD., predseda Sekcie histórie astronómie Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, Slovenský zväz astronómov.

Prednáška sa konala v Malej sále AkSen Piešťany, Sládkovičova 11.


Vplyv atómovej eletrárne na okolie z pohľadu meteorológie

Ilustračný obrázok

Stanovenie vplyvu atómovej elektrárne na okolie je náročnou úlohou, ktorá sa rieši s využitím poznatkov z mnohých odborných oblastí. Meteorológia a klimatológia majú vzhľadom na skutočnosť, že atmosféra je prostredím, v ktorom sa šíria rádioaktívne emisie z elektrárne tiež veľký význam. Pre popis šírenia v atmosfére a výpočet dávok sa používajú teoretické modely z oblasti meteorológie a rozsiahle súbory meteorologických a klimatologických dát.


Novinky v ovocinárstve

Ilustračný obrázok

Prednáška o pestovaní najnovších odrôd jabloní, hrušiek, marhúľ, broskýň a čerešní, o podpníkoch, o ich pestovaní. 30.januára 2018 o 16.30 h v AkSen, Sládkovičova 11, Piešťany.


Výročná členská schôdza v Piešťanoch

v stredu 17.1.2018 o 15.00 hod Vás pozývame na členskú schôdzu AkSen do MsKS na ul .A. Dubčeka

Program:

1.Divadené predstavenie Moje Lásky v podaní Alžbetínske naivné divadlo.

Účinkujú: Vlasta Blinová Otília Jablonovská Ľubomír Šatan

2.Vyhodnotenie roku 2017

3.Plán pre rok 2018


OPLETANÉ PALIČKOVANÉ ČIPKY

Ilustračný obrázok

Srdečne Vás pozývame na krst knihy Víťazoslava Mišíka : OPLETANÉ PALIČKOVANÉ ČIPKY v piatok 20.10.2017 o 16.00 h v AkSen Piešťany v AURA DOME na Sládkovičovej 11.

Program: 

bude premietnutý dokumentárny film o živote a tvorbe V.Mišíka

súčasťou krstu je aj výstava vybraných prác V.Mišíka, ktoré sú uverejnené v knihe

a výstava paličkovanej čipky členiek AkSenu


Letný výtvarný plenér „Podoby akvarelu“ v Piešťanoch

Ilustračný obrázok

Teória farieb, námety vo výtvarnom umení, hra s farbami, práca s témou, s monochromatickým obrázkom, maľba v plenéri, podľa živej i neživej predlohy, maľba na hodváb a ešte viac pod odborným vedením výtvarníčky a lektorky Moniky Zavadinkovej.

2x 3 dni/ 6 hodín denne,

lektor: Mgr. Monika Zavadinková

1 kurz začiatočníci:11. - 13. august 2017

2 kurz pokročilí :18. - 20. august 2017

cena: 3 € / hod, minimálny počet účastníkov 10