Poslanie a ciele združenia

Poslaním združenia je:
  • presadzovať záujmy seniorov,
  • zvyšovať povedomie o význame aktivít pre seniorov a ich aktívnej roli v spoločnosti,

Oficiálne údaje

AkSen – aktívny senior je občianske združenie, ktoré môže v právnych vzťahoch vystupovať aj pod skráteným názvom AkSen o.z..
Združenie je samostatným, nepolitickým, neziskovým a dobrovoľným záujmovým združením fyzických a právnických osôb. 
 
SME PRIJÍMATEĽOM 2%.

Tlačivá pre rok 2018 (dane za rok 2017) pre zamestnancov sú v prílohe.

Sídlo centrály AkSen:    Piešťany,  Sládkovičova ul. č. 11.
kontakt:   aksen@aksen.sk
Účtovná adresa:  Teplická ul. 58, 921 01 Piešťany.

Základné údaje organizácie:

Názov:     AkSen-aktívny senior o.z.   (skrátene AkSen o.z.)

adresa:  Sládkovičova 11 - AURA DOM, 921 01 Piešťany

IČO:        42 173 230

Nie sme platca DPH.

IBAN: SK2231000000004040262601

od 1.6.2018 má AkSen nové číslo účtu po transformácii Sberbanky na Prima Banku:

IBAN: SK51 5600 0000 0048 2515 0001

Výpis z registra MV SR o registrácii občianskeho združenia AkSen-aktívny senior o.z. podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 7.10.2009 je pod č. VVS/1-900/90- 34366.

Výkonnou riaditeľkou združenia je Jarmila Staneková, Mgr.

Kontakt: jstanekova@aksen.sk

Pozrite si stanovy občianskeho združenia AkSen (kliknite na ikonu PDF)AkSen - stanovy

SME PRIJÍMATEĽOM 2%.

Tlačivá pre rok 2018 (dane za rok 2017) pre zamestnancov sú v prílohe.AkSen tím