Rozsah pro bono právnych služieb pre členov AkSen-u

Kancelária advokátov Bučko, Dobák, Žilincová - BDM Legal s.r.o. poskytuje široké spektrum právneho poradenstva vo všetkých oblastiach obchodného práva, občianskeho práva, pracovného práva, práva k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom, dedičského práva i práva obchodných spoločností a cenných papierov. Pre členov AkSen-u spoločnosť BDM Legal poskytne bezplatné úvodné poradenstvo v rozsahu jednej profesionálnej hodiny ohľadom ľubovoľného právneho problému, napr.:

  • poradenstvo ohľadne prevodov nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov,
  • poradenstvo týkajúce sa pomerov v bytovom dome (správa, spoločenstvo),
  • pomoc pri nakladaní s cennými papiermi (napr. z prvej vlny kupónovej privatizácie),
  • poradenstvo v dedičskom konaní,
  • zostavovanie závetov v zmysle platných právnych predpisov,
  • iné spôsoby nakladania s majetkom, aj pre prípad smrti (prevody majetku, zriaďovanie vecných bremien na doživotné plnenie, zmluva o dôchodku, zriaďovanie nadácií a občianskych združení, a pod.),
  • zostavovanie listín o vydedení,
  • uplatnenie osobnostných práv k vytvoreným dielam podľa autorského zákona, a
  • uplatnenie práv na ochranu osobnosti podľa občianskeho zákonníka.

Termín konzultácie s právnikom advokátskej kancelárie BDM Legal si dohodnite vopred na tel.č. 0650 407 017 alebo emailom na office@bdmlegal.sk. Pre účely predbežného posúdenia Vašej záležitosti prineste prosím so sebou ku konzultácii všetky príslušné dokumenty. Právne poradenstvo nad rámec úvodnej konzultácie bude advokátska kancelária BDM Legal poskytovať za zvýhodnenú odmenu dohodnutú medzi členom AkSen-u a BDM Legal.