Psychológia

  • Auteur: AkSen o.z.

Pozitívna energia našej mysle

Ilustračný obrázok

Dnešná situácia takmer núti k tomu, aby sme sa znovu rozpamätali na staré spôsoby liečenia – a tým zamerali svoje myšlienky a život viac na vnútro, na cit a dušu.Veľkí znalci liečenia ľudstva – Egypťania pred 5000 rokmi, Galenus, Hippokrates, Paracelsus, Hildegard von Bingen a mnoho iných – totiž vedeli, že každá nemoc má vnútornú, duševnú príčinu.

Pozitívna energia našej mysle je veľmi dôležitá pre naše bytie aj našich blízkych.

Sila myšlienky je nám mnohým známa a často sa stretávame so slovami : "pred chvíľou som na to myslela a aha, stalo sa to" . Verím v silu myšlienky a jej dôležitosť. Sú však myšlienky pozitívne aj negatívne a je dobré, keď viem ovládať svoje myšlienky a používať ich pre pozitívne ciele.

Myšlienka je energia a má vplyv aj a náš zdravotný stav. Myšlienkami si môžeme spôsobiť chorobu ale aj udržať dobré zdravie.

V AkSene sa venujeme aktivitám pre našich seniorov a na to, aby mohli byť aktívni potrebujeme všetci byť zdraví.

Zdraví a aktívni môžeme byť vtedy, keď budeme mať vnútornú pohodu, vyrovnanie a pozitívne myslenie.

Pripravujeme preto aj stretnutia s ľuďmi, ktorí nám vedia  pomôcť byť zdraví.

Jarmila Staneková