Medovníkový domček - bábkové divadielko

Ilustračný obrázok

V sobotu 3.3.2018 o 10.00 h a v utorok 6.3.2018 o 15.00 h v AkSen, Sládkovičova 11, Piešťany hrajú naši seniori nielen pre svoje vnúčatá príbeh o Jankovi a Marienke - "Medovníkový domček". Radi by sme predstavili našich aktívnych členov, ktorí si toto divadielko upravili a nacvičili pre deti z Piešťan a okolia.


Pobyt v hoteli Morava - Tatranská Lomnica

Ilustračný obrázok

Pobyt v hoteli Morava – Tatranská Lomnica

 

V termíne od 19. - 24. 11.2017 sa konal jesenný pobyt seniorov, z  občianskeho združenia AkSen. Pobytu sa zúčastnilo cez 50 seniorov z celého Slovenska, z našej Banskobystrickej organizácie sa nás zúčastnilo 7 členiek.


Aktivity členov AkSen Rc Banská Bystrica v marci 2017

Ilustračný obrázok

Čo sme robili spolu v mesiaci marec 2017?

Stolný tenis v pondelky ženy a po nich muži.V prílohe sú fotky a pozdrav od aktívnych pinpongistov!  Garanti: Marian Mihok a Alica Šimčíková

Joga s Vandou v utorky. Rozrástli sme sa,preto sa (zatiaľ nekoordinovane )tvorí skupina č.3, ktorá bude mať termín vo štvrtky .Záujemkyne nečakajte, ale príďte vo štvrtok podľa plánu-apríl.


AKSEN BRATISLAVA - SOCIA - Mikuláš v KIKE

Ilustračný obrázok
Dňa 4.12.2016 v nákupnom centre KIKA Bratislava zorganizovala agentúra MCC v spolupráci s vedením centra a s nadáciou na podporu sociálnych zmien SOCIA akciu "Mikuláš v KIKE".
Projekt "Lienka " prezentovali ambasádorky - herečky Olga Belešová a Judit Bárdoss.
V spolupráci s občianskym združením AkSen - Bratislava postavy Mikuláša a anjela stvárnili jej členovia - Vlasta Blínová a František Šatan, ktorí sú aj členmi "Divadla u Zichyho" zriadeného MÚ Bratislava - Staré mesto.
Nálada a

Teambuilding akseňakov č. 2- RC BB

Ilustračný obrázok

Teambuilding  akseňakov v Banskej Bystrici

 

Dňa  2.12.2016 sme sa opäť zišli v Komunitnom centre Fončorda , s cieľom bližšie sa spoznávať a pobaviť sa na akcii “ Spoznávajme sa a učme sa hrou“.

Dnešná téma bola „STRES“

 

Všetky aktivity k stresu (čo je to stres, ako sa prejavuje, ako mu predchádzať i dotazník k našim individuálnym aktivitám) viedla Majka. Téma je tak obsiahla, že sme sa dohodli aj nabudúce v nej pokračovať. 


Turistika Harmanec-Kordíky,AkSen BB

Ilustračný obrázok

 

Naša vedúca turistka,Ľudka Strmeňová

nasmerovala  turistické túry v novembri spoznávaním  podľa abecedného poradia obce okresu BB:

Čerín,Dúbravicu,Oravce,Dolnú Mičinú ,Harmanec ,Kordíky,Donovaly.

Túry sa uskutočňujú každú stredu v týždni.

Postupne navštívili  obce,kde si pozreli zaujímavosti,a spoznávali aj ich hisóriu ,či iné zaujímavosti-stretávali sa s miestnymi ľuďmi.

 

 Túra č. 10  " HARMANEC,KORDÍKY"


Olympiáda seniorov v Banskej Bystrici

Ilustračný obrázok

Akadémia európskeho seniora (ďalej len AES) sa koná v Banskej Bystrici už po 16. krát. Stálym partnerom pri organizovaní podujatí je Regionálne európske informačné centrum ( ďalej len REIC) Banská Bystrica.

Jedným z podujatí bola Olympiáda seniorov 2016 ,kde boli organizované dve dopoludnia:

 Stolnotenisový  turnaj

 termín: 10.10.2016

miesto  :  Komunitné centrum Fončorda

čas : 10,00 – 14,00 hod

Turnaja sa zúčastnilo celkovo 11 senioriek a 16 seniorov.