Pozvánka na zasadnutie OR Fončorda ku vzniku KC na Havranskom

Ilustračný obrázok

Pozývame Vás  4.9.2014 (štvrtok) o 17.00 hod. na zasadnutie Občianskej rady Fončorda do priestorov Verejnej knižnice MK na Okružnej ul. V Banskej Bystrici.

Diskusia sa bude týkať spolupráce v plánovanom komunitnom centre (KC),ktoré sa má zriadiť  v Centre voľného času Havranskom.

Je dôležité,aby ste prišli a podporili vznik  komunitného centra.Toto bude budúci priestor na naše stretnutia a spoločné aktivity.

Príďte podporiť  zámer Mesta BB -poskytnúť priestory pre komunity na Fončorde.

 

 


Vdýchnime život Mestkému parku v Banskej Bystrici

Ilustračný obrázok
Milí členovia AkSen BB,
predkladáme Vám rozvrh dobrovoľníckych aktivít na nastávajúce obdobie.
Bolo by naozaj super,keby ste sa vo Vami voľnom termíne zúčastnili tohoto zmysluplného a prospešného projektu.
 
VDÝCHNIME  ŽIVOT MESTKÉMU PARKU
 
23.08.2014 sobota  od 9:00 hod  - čistenie lavičiek v parku
06.09.2014 sobota  od 9:00 hod. - natieranie lavičiek  
Týždeň dobrovoľníctva v BB:
17.09.2014 streda  od 9:00 hod.

Skrášľovacie aktivity senioriek v Banskej Bystrici- napísali o nás....

Ilustračný obrázok

Skrášľovacie aktivity v Banskej Bystrici spájajú generácie.

Tip dostali od senioriek  

Zatiaľ poslednou aktivitou spolku bolo víkendové natieranie zábradlia pred bývalou základnou školou na banskobystrickom sídlisku Fončorda. Dobrovoľníci už predtým stihli skrášliť aj zábradlia na moste pri malej železničnej stanici.


Dobrovoľnícke aktivity v Banskej Bystrici

Ilustračný obrázok

Dobrovoľníckych akcií sa zúčastňujeme aj my , seniori-členovia AkSen-aktívny senior. Boli sme čistiť  priestory pod "strašidlom"- opustenou budovou Teska, zábradlie mostu pri Malej stanici.

S BBOS sme vytvorili spoluprácu - pomohli nám organizovať našu Športiadu 17.06.2014 na CVČ Havranské a my zase sa pripájame ku skrášľovaniu nášho mesta.

Pochopili sme túto iniciatívu.

čo  písali v novinách:

Dobrovoľníci z Banskobystrického okrášľovacieho spolku dnes natreli aj druhú stranu zábradlia mosta pri Malej železničnej stanici.


Môj splnený sen

Ilustračný obrázok

Život je krásny, aj keď prináša veľa zmien. Nielen príjemných, ale i nepríjemných. Rád sa s nami zahráva. Často musíme v živote prekonávať prekážky, neustále s nimi bojovať. Tak to bolo i v mojom prípade. Zažila som chvíle príjemné a veselé, ale i smutné.


"Starci na chmailu" vo Vysokých Tatrách, 25.06.-30.06.2014

Ilustračný obrázok

 

Pobyt v hotely Kukučka na 5 dni daroval Vianočný bazár chalaňov 2012,seniorom AkSen-aktívny senior o.z., za aktívnu účasť na počítačovom kurze „Starci na chmailu“.

Pobytu sa zúčastnilo celkom 11 účastníkov z regionálnych centier AkSen ,kde boli realizované PC kurzy : Piešťany ,Banská Bystrica ,Prešov a Žilina.

Našou sprievodkyňou bola Jarka Staneková, ktorá pripravila pre nás veľmi atraktívnu aktivitu na každý deň pobytu, ale aj doučovanie z PC kurzu.


Ohliadnutie za Športiádou 2014,Banská Bystrica

Ilustračný obrázok

AkSen - aktívny senior, o.z., regionálna pobočka Banská Bystrica, v spolupráci s Banskobystrickým okrášľovacím spolkom (BBOS) a Centrom voľného času (CVČ) Havranské pripravili pre seniorov – ale nielen pre nich, nultý ročník podujatia s názvom Športiáda. Uskutočnil sa v utorok 17. júna v priestoroch CVČ Havranské 9 v Banskej Bystrici.

Zúčastnilo sa viac ako 60 účastníkov a hostí, 47 seniorov súťažilo v športových disciplínach. Ocenení boli 3 víťazi v jednotlivcoch a 3 víťazné družstvá.

Listinu víťazov priložíme.


Propozície Športiády 2014,Banská Bystrica

PROPOZÍCIE :

Športiáda seniorov 2014,Banská Bystrica

 

Všeobecné ustanovenia

 

Usporiadatelia:

Aksen-Aktívny senior, region.zastúpenie ,Okružná č.2,Banská Bystrica

O.Z.,Banskobystrický okrášľovací spolok ,Rudlovská cesta94, Banská Bystrica

Centrum voľného času,Havranské 9, Banská Bystrica

 

Dátum konania:  17.06.2014

 


Pozvánka na ŠPORTIÁDU do Banskej Bystrice

Ilustračný obrázok

Športiádou proti Alzheimerovej chorobe

AkSen - aktívny senior, o.z., regionálna pobočka Banská Bystrica, v spolupráci s Banskobystrickým okrášľovacím spolkom (BBOS) a Centrom voľného času (CVČ) Havranské pripravili pre seniorov – ale nielen pre nich, nultý ročník podujatia s názvom Športiáda. Uskutoční sa v utorok 17. júna v priestoroch CVČ Havranské 9 v Banskej Bystrici.


Ryžovanie zlata v Poltári,31.05.2014

Ilustračný obrázok

                

Naši dvaja členovia Aksen BB  Marta a Stanko neodolali lákavej príležitosti naryžovať si trochu zlata ....

 

Ako to dopadlo píše Marta:

 

Zvedavosť nás priviedla dňa 31. 5. 20l4 do Poltára, kde sa konal IV. ročník Memoriálu Miroslava Pulca – ryžovanie zlata.