Poslanie a ciele združenia

Poslaním združenia je:
  • presadzovať záujmy seniorov,
  • zvyšovať povedomie o význame aktivít pre seniorov a ich aktívnej roli v spoločnosti,

Oficiálne údaje

AkSen – aktívny senior je občianske združenie, ktoré môže v právnych vzťahoch vystupovať aj pod skráteným názvom AkSen o.z..
Združenie je samostatným, nepolitickým, neziskovým a dobrovoľným záujmovým združením fyzických a právnických osôb. 
Výkonnou riaditeľkou združenia je Jarmila Staneková, Mgr.
Sídlo centrály AkSen je v Piešťanoch, na Sládkovičovej ul. č. 11.
Oficiálna adresa zatiaľ ostáva Teplická ul. č.58, 921 01 Piešťany.

Základné údaje organizácie:

IČO:   42 173 230

IBAN: SK2231000000004040262601

Výpis z registra MV SR o registrácii občianskeho združenia AkSen-aktívny senior o.z. podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 7.10.2009 je pod č. VVS/1-900/90- 34366.

Kontakt: jstanekova@aksen.sk, aksen@aksen.sk

Pozrite si stanovy občianskeho združenia AkSen, Aktívny senior. (kliknite na ikonu PDF)AkSen - stanovyAkSen tím