Financie

  • Author: AkSen o.z.

Štrukturované produkty

Štrukturované produkty sú podobne ako deriváty investície, ktorých riziko a výnos závisí od rôznych faktorov. Existuje obrovské množstvo štrukturovaných produktov a stále vznikajú nové, každý má iné charakteristiky. Preto je takmer nemožné ich všeobecne charakterizovať. V každom prípade je však potrebné pred tým ako sa rozhodnete pre takúto investíciu, nechať si vysvetliť do detailu jej podmienky a rizikovosť.