Poslanie a ciele združenia

Our mission is to:

  • promote the interests of senior citizens,
  • increase the awareness of the importance of activities organised for senior citizens and their active role in the society,
  • be the consultation centre in order to improve our senior citizens' independence in specific areas (housing, finance, employment),


AkSen tím

Officials

AKSEN – Translated. Aktívny senior je občianske združenie, ktoré môže v právnych vzťahoch vystupovať aj pod skráteným názvom AkSen o.z..
Združenie je samostatným, nepolitickým, neziskovým a dobrovoľným záujmovým združením fyzických a právnických osôb.