Dejiny prírodných vied sú plné príkladov,že znajblaznivejších nápadov klíčia genialné myšlienky.
Šťastie neznámená mať čo chceš.Znamená chcieť to čo máš.
Človek s novým nápadom je považovaný za blázna až kým jeho napad neuspeje.
Usmejte sa .A vo vašom úsmeve nech je veľa dobroty a iba trošu,trošičku trpkosti. Odpuste životu a svetu,že nie sú dokonalí.
Svet,ako sme ho vytvorili,je procesom nášho myslenia.Bez zmeny nášho myslenia ho nemôžeme zmeniť.
Je vek,kedy žena musí byť krásna,aby bola milovaná. A potom príde vek,kedy musí byť milovaná,aby bola krásna.
Život je vlastne jednoduchý a skomplikuje sa tým že sami na komplikovanosti trváme.
Nesnažte sa získať úspech ,ale radšej získajte hodnotu.
Čim viac sa snažíme držať minulostí,tím smiešnejší a poničenejší sa stáva naš život.
Nech je život akokoľvek zlý,vždy je niečo ,čo môžete robiť a dosiahnúť v tom úspech. Kým je život otáva nádej.
V starostlivosti o šťastie druhých nachádzame svoje vlastné.
Stanovenie cieľov je prvým krokom pri premene neviditeľného na viditeľné.
Čo nemôže rozum často vylieči čas.