• Autor: AkSen o.z.

Myšlienka dňa 7.8.2018

Priateľstvo nie je dar ktorý dostaneme, ale ktorý prežívame.