Cestovanie

  • Author: AkSen o.z.

Výlet vlakom do Vysokých Tatier.

Ilustračný obrázok

Pozvánka na výlet do V.Tatier.

Dňa 3.febr.2016 sa uskutoční jednodňový výlet do Vysokých Tatier na Hrebienok pozrieť si ľadovú krásu zhotovenú z ĺadu umelcami.

Odchod vlaku z Piešťan spojom : Piešťany-Štrba-Štrbské pleso  6,54 hod.

Odchod vlaku zo Štrbskęho plesa spojom :Štrbské pleso-Štrba-Piešťany o 16,44 hod.,prîchod do PN o 21,05 hod.

Spiatočné cestovné lîstky si kupujeme sami s miestenkami alebo bez podľa rozhodnutia.

Pozývame na výlet aj členov bývajűcich mimo Piešťan,napr. z BA,TA,TN ,BB.Stretneme sa na Štrbe.Netreba sa prihlasovať.

 

Organizãtorka:Marta Staneková,info tel 0907 153 402. 


Comments

martast

Výlet na Hrebienok bol výborný.Zúçastnilo sa nás 12 členiek.
Foto nãjdete na Fc.