Aktivity

  • Autor: AkSen o.z.

Zájazd na výstavu orchideí

Dńa 26.febr.2020 uskutočňujeme zájazd na Medzinárodnú výstavu orchideí do Viedne.

 Tieto prerásne kvety tu vystavuje 40 vystavovateľov na medzinárodnj úrovni na ploche 2500m2.

Záujemci sa môzu prihlásiť v AkSene Sládkovičova 11 v pond.a štvrtok od 9.-13.hod.do 20.febr.,alebo na tel O907 153 402 /Marta Staneková/

Odchod autobusu o 8.hod od železničnej stanice Piešťany.

Na ceste z Viedne navšteva čokoládovne.

Cena zájazdu je 15 eur-cestovné,

                             6 eur vstupné senior

Počet miest:40 osôb./pri tomto počte je kalkulácia ceny dopravy,pri menšom počte sa cena zvýši/