Branislav Bučko
Právny reprezentant a poradca

Právnik, spolumajiteľ BMD Legal,