Zdravý životný štýl

"Mladosť nie je čas života; je to stav mysle. Je to rozvaha vôle, kvalita predstavivostí, sila citového pohnutia. Ľudia starnú len vtedy, keď opúšťajú svoje ideály. Roky nám zvráskavia pokožku, ale keď sa vzdávame entuziazmu zvráskavie nám aj duša. Sme takí mladí , aké mladé sú naše túžby, aká veľká je naša viera v seba samých a v svoju budúcnosť. Sme takí starí, ako veľký je náš strach, takí starí aké veľké je naše zúfalstvo."
- citát neznámeho autora.


Zdravné starnutie

Starnutie je prirodzený fyziologický proces, v rámci v našom tele prebieha množstvo telesných, psychických a sociálnych zmien.


Prevencia

Každý z vlastnej skúseností vieme, že ak chceme predísť veľkým problémom  musíme byť dôslední v prevencií. Nenadarmo sa hovorí, že prevažnú väčšinu onemocnení nadobudneme nedodržiavaním zdravého, pravidelného a vyváženého stravovania, nedostatočným pohybom, nevyrovnanosťou, stresom. Predchádzať onemocneniam znamená starať sa o seba a  zúčastňovať sa pravidelných zdravotných kontrol a vyšetrení.


Duševné zdravie

Liga za duševné zdravie vydala letáčik Desatoro o tom, ako byť duševne zdravý. Jedno z týchto pravidiel hovorí: Buď aktívny! Život je rieka, raz plávame s prúdom, raz proti nemu. Vždy je za čím ísť a pred čím utekať. Kým sa hýbeme, žijeme a naopak. Alebo iná rada do aktívneho života: Zapoj sa a pomôž! Zaujímaj sa o to, čo sa deje vo svete. Politika, ekológia, charita, pomoc tým, ktorí to potrebujú, dáva zmysel nášmu vlastnému životu.


Životný štýl

Pre predchádzanie a liečenie rôznych chorôb je žiaduce v každom veku, nevynímajúc staroby dodržiavanie zdravého životného štýlu a to hlavne dodržiavanie týchto opatrení:


Záľuby a záujmy

Väčšina ľudí pri pomyslení nato, čo bude robiť, keď pôjde do dôchodku sa teší, že sa bude venovať všetkým svojím aktivitám, na ktoré predtým mali iba minimálne času. Keď sa tak
len trocha pozastavíme a zamyslíme tých aktivít je skutočne nesmierne mnoho a to:


Kanisterapia - Canistherapy

Z latinských slov: canis - pes, therapia – liečba. Základom je využitie pozitívneho pôsobenia psa na zdravie človeka. Je to cielené pôsobenie psa na psychický stav pacienta formou vytvárania kontaktu pacienta so psom. Napomáha odbúravať stres (a súčasne strach) z bolestí pri rehabilitačných cvičeniach, tiež ťažké depresie po prekonaní silne traumatických príhod.


Detox

Dobrý deň,

chcela by som sa s vami podeliť o moje zážitky z detoxikačného pobytu, ktorý som absolvovala koncom marca tohto roka v Senci.  Organizuje ho škola verejného zdravia, ktorú vedie MUDr. Fulová (pôvodným povolaním detská lekárka, v súčasnosti pracuje ako lekár – diagnostik). Školu verejného zdravia vedie už druhé desaťročie od jej vzniku. Je nadšeným propagátorom zdravej výživy a biologickej medicíny. Vedie bezplatnú poradňu Školy verejného zdravia.  Publikuje a organizuje  odborné prednášky a kurzy.