Zdravie a životný štýl

  • Autor: AkSen o.z.

Zrelé jablko chutí najlepšie II

Ilustračný obrázok

V priestoroch občianskeho združenia AkSen – aktívny senior lektorka Mgr. Katarína Kužlíková poslucháčom priblížila problematiku postupného starnutia ľudského organizmu a s tým spojenými možnými problémami s fungovaním mozgu. Starnutie je prirodzený nezvratný a zákonitý proces, ktorý platí pre všetkých a začína narodením človeka. Prináša špecifické zmeny vo všetkých štyroch zložkách ľudskej existencie (biologickej, psychickej, sociálnej i duchovnej). Odporučila preventívne trénovať cvičeniami pamäť, pozornosť, myslenie, orientáciu v priestore, reč a uviedla príklady určitých jednoduchých cvičení, ktoré môžeme praktizovať každodenne pri bežne vykonávaných činnostiach.

Časté aktivizovanie rôznych oblastí mozgu, pomáha posilniť jednotlivé druhy pamäti. Lektorka uviedla faktory, ktoré ovplyvňujú funkcie mozgu a udržiavanie zdravej mysle, ako sú výživa, tréningy pamäti, neurobik, komunikácia, sociálny kontakt a zdravý a veku primeraný životný štýl. Vedie tiež kurzy pre celkový rozvoj osobnosti v občianskom združení AkSen- aktívny senior, na Teplickej ulici č. 58 v Piešťanoch,

bližšie informácie o kurze môžete získať na čísle: 0948 118 850.