Zdravie a životný štýl

  • Autor: AkSen o.z.

SPOLOČNE PROTI ALZHEIMEROVEJ CHOROBE - 3.ročník konferencie v Piešťanoch

Ilustračný obrázok

3. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

Spoločne proti Alzheimerovej chorobe

tematické zameranie je sústredené na zdravý životný štýl seniorov, multidisciplinárnu spoluprácu pri poskytovaní komplexnej starostlivosti o pacienta s Alzheimerovou chorobou, špecifiká domácej starostlivosti o pacienta s ACH.

Termín: 7. – 8. decembra 2017

Miesto konania: Piešťany, Hotel PARK

PROGRAM

7.12. 2017 (štvrtok)

08:00 – 09:00 Registrácia

09:00 – 09:10 Slávnostné zahájenie konferencie

I. Sekcia  

09:15 – 10:30 Predsedníctvo: Nováková M., Lajdová A.

  Adaptácia a maladaptácia u seniorov ,

  Mgr.Gabriela Doktorová, PhD.(SR)

  Etické aspekty starostlivosti o pacienta s ACH,

  PhDr. Andrea Lajdová, PhD. (SR) 

  Úskalia príjmu potravy u ľudí s ACH , 

  Mgr. Eva Gubišová (SR)

  Moja cesta k poznaniu,

  Krajanová Soňa, Galatusová Cristina(SR)

  Diskusia

10:30 – 11:00 Prestávka 

II. Sekcia

11:00 - 12:45 Predsedníctvo: Hagarová I., Štrbová E.

                   Zmysluplné pohybové aktivity u ľudí s ACH

     Mgr.Lukáš Behúl, Mgr.Klimentová (SR)

     Umenie pre zdravie

     prof.PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, PhD. akad.soch.(SR)

     Pribúdajúci vek a obličky

      MUDr. Martin Hollý (SR)

      Diskusia

12:45 - 13:50 Prestávka – obed

III. Sekcia

13:50 - 15:20 Predsedníctvo: Grendová K., Martinková J.

      Koncept Smyslové aktivizace v péči o seniory

      Ing. Bc. Hana Vojtová(ČR)

      Prieskum spokojnosti klientov domova sociálnych služieb

      PhDr. Kristína Grendová, PhD. (SR)

      Využitie zdrojov prírody na harmonizáciu tela a duše ( Bachove

     kvetové esencie, Bunkové soli )

      Mgr. Gabriela Vass (SR)

                     Diskusia

15:20 – 15:45 Prestávka 

Workshopy 1.blok

15:45 – 17:15

               A)  Smyslová aktivizace (90 min), Ing. Bc. Hana Vojtová(ČR)

 B1) Liečivé zvuky na pomoc pri ACH - regeneračné bambusové stĺpy           (45 min), Ing.Alena Wagnerová

B2) Liečivé zvuky na pomoc pri ACH - harmonizácia terapeutickými

      ladičkami(45 min), Ing.Alena Wagnerová

              C)  Ukážky terapie s klientom s ACH (90 min), Alzheimercentrum Piešťany

 

20:00 – 23:00 Spoločenský večer s hudbou a tombolou

8.12. 2017  (piatok)

I. Sekcia 

08:00 - 10:00 Predsedníctvo: Rabinčák M., Rónayová I.

 Nedostatok spánku – rizikový faktor vzniku ACH

     doc. PhDr. Jana Martinková PhD. (SR)

     Sestra s pokročilou praxou v gerontologickom ošetrovateľstve 

     PhDr. Beáta Grešš Halász, PhD. (SR)

     Objektivita vs. subjektivita v ošetrovateľskej           praxi u gerontopsychiatrického pacienta 

     PhDr. Marek Rabinčák (SR)

     Alternatívne metódy v ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta       s ACH

  doc. PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD.,(SR)

   Diskusia 

10:00 - 10:20 Prestávka

II. Sekcia 

10:20 - 11:20 Predsedníctvo: Tkáčová Ľ., Bramušková J.

  Stratégie sekundárnej prevencie kardiovaskulárneho ochorenia

  u seniorov 

  Mgr. Ivana Rónayová (SR)

  Malnutrícia u seniorov s ACH  

  PhDr.Eva Balogová,PhD., PhDr.Jarmila Bramušková, PhD. (SR)

  Manažment prednemocničnej zdravotnej starostlivosti u seniorov

  Ing. Glončák František (SR)

  Diskusia 

11:20 - 12:50 Prestávka - obed

 

Workshopy 2.blok

13:00 – 15:00

A)  Terra therapia, prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD. akad.soch. (SR)

B)  Odhalenie hlasu podľa Werbeck metódy, Mgr. Monika Sáričková (SR)

C)  Dôležitosť psychohygieny starajúcich sa o klientov s ACH, Mgr. Gabriela

     Vass (SR)                                    

 Náš cieľ

Cieľom konferencie je prispieť k zvyšovaniu odbornosti a kvalifikovanosti ľudí, starajúcich sa o seniorov s Alzheimerovou chorobou alebo inou formou demencie či už v zariadeniach alebo v domácej starostlivosti opatrovateľov a rodinných príslušníkov.

Poslaním AkSen o.z. je mobilizovať a aktivizovať seniorov vo veku 50 a viac rokov k aktívnemu prežívaniu svojich životov a prispievať tak k lepšej psychickej a fyzickej pohode. Nájdete nás na www.aksen.sk

Alzheimerova choroba je v súčasnosti jednou z najväčších hrozieb nielen seniorského veku.

Ak potrebujete pomoc, radu, podporu  pri opatrovaní blízkeho človeka s Alzheimerovou chorobou, môžete nás navštíviť aj v našom Kontaktnom mieste v AkSen na Sládkovičovej ul 11, v AURA DOME v Piešťanoch v dohodnutom čase. Napíšte nám na aksenpn@aksen.sk, alebo zavolajte na č. 0948 113 933. Radu Vám poskytne sociálna pracovníčka, psychologička alebo odborná konzultanta.

Neváhajte sa pýtať, sme tu pre všetkých.

Mgr.Jarmila Staneková, riaditeľka

Ďakujeme SKSaPA, partnerom a sponzorom za podporu a spoluprácu.                        

Kontakt:     

AkSen – aktívny senior o.z. , Sládkovičova 11, 921 01 Piešťany

e-mail: aksenpn@aksen.sk

registrácia : Ing. Beáta Mjartanová, 0948 118 850

riaditeľka:    Mgr. Jarmila Staneková, 0948 113 933

odborný garant: doc. PhDr. Jana Martinková, PhD., 0905 292 195

PrílohaVeľkosť
program_konferencia_ach_2017.pdf423.74 KB
konferencia_plagat_ach_2017.pdf563.09 KB