Zdravie a životný štýl

  • Autor: AkSen o.z.

Celoslovenská ŠPORTIÁDA 2018

Ilustračný obrázok

Utorok 25.9.2018               

                           12.30 – 13.00    registrácia účastníkov športiády

13.00  -  18.00   stolnotenisový turnaj ženy, muži

18.30   spoločenský večer

Program pre účastníkov športiády, ktorí nehrajú stolný tenis

15.00  -  16.00  komentovaná prehliadka námestia SNP

16.00  -  17.00  prijatie účastníkov športiády primátorom mesta

Streda 26.9.2018

 8.45  -   9.00   prevzatie štartovných čísiel

                             9.00  -   9.15  slávnostné otvorenie  Celoslovenskej športiády seniorov

 9.15  -  13.00  súťaže vo viacboji a petangu

                              13.00  - 14.00 obed

                              14.00  -  14.30  kultúrny program

                              14.30  -  15.00  vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov

                              15.00      ukončenie Celoslovenskej športiády seniorov

 

SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY

  1. Viacboj jednotlivcov a družstiev (3-členné zmiešané družstvá)

             (hod loptou na basketbalový kôš, šípky,  streľba na florbalovú bránku,  cornholle, disc golf)

  1. Stolný tenis  (ženy, muži)
  2. Petang  (3-členné zmiešané družstvá)