Myslím teda som!

Ilustračný obrázok

Myslenie je kľúč.

Myslenie je výsada človeka, mal by ju teda využívať. Myslenie je tá najefektívnejšia a najrozumnejšia činnosť, ktorú môže človek robiť. Bez myslenia sa nepohne.

....


Letná jazyková škola pre seniorov

Využite svoj voľný čas zmysluplne a začnite sa učiť angličtinu. Učte sa v príjemnom prostredí  tempom, ktoré Vám vyhovuje. Kurz angličtiny pre seniorov rešpektuje Vaše potreby. Vyučovanie prebieha počas dopoludnia, v skupine je maximálne osem študentov, triedy sú kvalitne ozvučené a v prípade potreby Vám radi pripravíme zväčšené kópie textov.

Jazyková škola The Bridge je našim partnerom a poskytuje členom AkSen zľavy.


Edukácia seniorov

Vzdelanie je jednou z najvýznamnejších aktivít v živote každého jedinca. Význam vzdelania sa v jednotlivých obdobiach života mení. Najskôr sa vzdelávaním sleduje získanie gramotnosti a potrebných poznatkov na ďalšie vzdelávanie. Postupne sa vyžaduje inovácia vzdelania, získavanie nových potrebných informácii počas celého produktívneho obdobia. V seniorskom veku je vzdelanie už len vecou osobného záujmu a dostupných prostriedkov. Edukatívne aktivity v tejto etape majú niekoľko funkcii. Edukácia neznamená len získavanie nových poznatkov, ale aj získavanie nových kontaktov, nadväzovanie nových priateľstiev a prekonávanie pocitu osamelosti.  Vzdelávanie, získavanie nových informácií, nadobúdanie nových zručnosti rozvíja osobnosť človeka. Vďaka takýmto aktivitám sa človek pozitívne naladí v otázke budúcnosti, udržiava sa fyzicky aj psychicky v dobrom stave, zostávajú aj v staršom veku v aktívnej komunikácii s celou spoločnosťou, prispievajú k začleňovaniu sa do spoločnosti a podieľa sa aj na medzigeneračnom porozumení.


Individuálny prístup

Združenie AkSen poskytuje svojim klientom aj individuálny prístup. Tento prístup preferujeme najmä pre seniorov so zníženou mobilitou a v prípade osobitných individuálnych požiadaviek,  pokiaľ je možné ich z našej strany realizovať.
Na Vaše otázky z oblasti práce s počítačom odpovieme aj písomne alebo elektronicky. Môžete nám písať na našu adresu alebo posielať aj e-mailom na adresu aksen@aksen.sk alebo priamo na adresu jarmilastanekova@aksen.sk


Projekty

Združenie AkSen pripravuje podľa aktuálnych výziev návrhy projektov, na ktoré je možnosť získať podporu z iných nadácií alebo grantových fondov. Tieto projekty budú realizované v regiónoch podľa ich určenia.

Projekt – Vedieť chytiť myš v každom veku!


Práca s PC a internetom

V dnešnej dobe si nevieme predstaviť, že by naša mládež nepoužívala počítače. Je však ešte dosť mužov a žien, ktorí sa nemali možnosť dostatočne oboznámiť s počítačovými technológiami a využiť ich pre svoj prospech, pre svoje záujmy. V tejto sekcii sa pokúsime poradiť :


Kurzy

V rámci výuky práce s počítačom budeme poskytovať kurzy, v ktorých našich respondentov naučíme: