Kurzy

V rámci výuky práce s počítačom budeme poskytovať kurzy, v ktorých našich respondentov naučíme: