Náučná prechádzka piešťanskými parkami

Ilustračný obrázok

"Vzácne stromy Piešťan"

štvrtok 26. septembra o 10.00 h

Poďte s nami na náučnú prechádzku piešťanskými parkami

sprevádzať nás bude pani Ing. Eva Wernerová.

Stretneme sa pri Piešťanskom informačnom centre

na Pribinovej 2 .
 
 
(prechádzka je určená aj pre nečlenov AkSen)


Pozorovanie nočnej oblohy

Ilustračný obrázok

Aksen otvára novú tému pre seniorov - ASTRONÓMIA.

Môžete sa tešiť na pozorovanie nočnej oblohy,  návštevy hvezdární a planetárií, výlet za hviezdami do východných Polonín a cyklus prednášok o astronómii.

Náš astronomický program:


Počítačový kurz pre trh práce IT pre 50+

Hľadáte si prácu? Poznáte niekoho, kto si hľadá prácu? Pripravili sme pre Vás májové počítačové kurzy v Bratislave.

Bezplatný 3 - hodinový počítačový kurz pre občanov nad 50 rokov bude obsahovať

  • 1 hodinové poradenstvo ako si napísať životopis a motivačný list a
  • 2 hodiny praktickú  prácu na počítači, účastníci si napíšu svoj životopis a naučia sa hľadať si prácu pomocou internetu. 

Termíny: 9. máj, 14. máj, 16. máj, 28. máj

Prihlásiť sa treba vopred, kontakt:


Jazykové kurzy pre členov AkSen

Milí naši členovia z BA , PN a ich okolia,

máte záujem zdokonaliť sa v angličtine alebo začať so španielčinou? Alebo zopakovať si konverzáciu v ruštine? V klube G19 v Bratislave a v Zelenom dome v Piešťanoch je možné sa prihlásiť na tieto jazykové kurzy:

1. Angličtina pre začiatočníkov v Piešťanoch od 5.3.2013 9.00 h

2. Angličtina pre mierne pokročilých v Piešťanoch od 7.3.2013 9:00 h

3. Ruština - voľné konverzácie v Piešťanoch od 6.3.2013 o 10:00 h


Myslím teda som!

Ilustračný obrázok

Myslenie je kľúč.

Myslenie je výsada človeka, mal by ju teda využívať. Myslenie je tá najefektívnejšia a najrozumnejšia činnosť, ktorú môže človek robiť. Bez myslenia sa nepohne.

....


Letná jazyková škola pre seniorov

Využite svoj voľný čas zmysluplne a začnite sa učiť angličtinu. Učte sa v príjemnom prostredí  tempom, ktoré Vám vyhovuje. Kurz angličtiny pre seniorov rešpektuje Vaše potreby. Vyučovanie prebieha počas dopoludnia, v skupine je maximálne osem študentov, triedy sú kvalitne ozvučené a v prípade potreby Vám radi pripravíme zväčšené kópie textov.

Jazyková škola The Bridge je našim partnerom a poskytuje členom AkSen zľavy.


Edukácia seniorov

Vzdelanie je jednou z najvýznamnejších aktivít v živote každého jedinca. Význam vzdelania sa v jednotlivých obdobiach života mení. Najskôr sa vzdelávaním sleduje získanie gramotnosti a potrebných poznatkov na ďalšie vzdelávanie. Postupne sa vyžaduje inovácia vzdelania, získavanie nových potrebných informácii počas celého produktívneho obdobia. V seniorskom veku je vzdelanie už len vecou osobného záujmu a dostupných prostriedkov. Edukatívne aktivity v tejto etape majú niekoľko funkcii. Edukácia neznamená len získavanie nových poznatkov, ale aj získavanie nových kontaktov, nadväzovanie nových priateľstiev a prekonávanie pocitu osamelosti.  Vzdelávanie, získavanie nových informácií, nadobúdanie nových zručnosti rozvíja osobnosť človeka. Vďaka takýmto aktivitám sa človek pozitívne naladí v otázke budúcnosti, udržiava sa fyzicky aj psychicky v dobrom stave, zostávajú aj v staršom veku v aktívnej komunikácii s celou spoločnosťou, prispievajú k začleňovaniu sa do spoločnosti a podieľa sa aj na medzigeneračnom porozumení.


Individuálny prístup

Združenie AkSen poskytuje svojim klientom aj individuálny prístup. Tento prístup preferujeme najmä pre seniorov so zníženou mobilitou a v prípade osobitných individuálnych požiadaviek,  pokiaľ je možné ich z našej strany realizovať.
Na Vaše otázky z oblasti práce s počítačom odpovieme aj písomne alebo elektronicky. Môžete nám písať na našu adresu alebo posielať aj e-mailom na adresu aksen@aksen.sk alebo priamo na adresu jarmilastanekova@aksen.sk