Ľudovít Štúr život a pamätné miesta

Ilustračný obrázok

v stredu 30. 09.  o 17.00 hod Vás pozývame na

prezentáciu knižnej publikácie za účasti

autorky Beáty Mihalkovičovej

Ľudovít Štúr

život  a pamätné miesta

Podujatie je organizované v spolupráci s Mestskou knižnicou

vstup voľný


Virtuálna prehliadka Levoče - nové produkty cestovného ruchu s využitím moderných technológií

Ilustračný obrázok

štvrtok 24. septembra o 17.00 h

Virtuálna prehliadka Levoče - nové produkty cestovného ruchu s využitím moderných technológií.

Pán Norbert Végh, ktorý sa venuje výrobe prezentácií pre informačné centrá, príde porozprávať o tom, ako sa v dnešnej dobe dajú takéto prezentácie robiť prostredníctvom moderných technológií (3D prehliadky), prakticky to predvedie na príklade prezentácie o meste Levoča a zároveň ukáže, ako sa dá stiahnuť 3D aplikácia do mobilu / tabletu a ako s ňou pracovať


Kurz paličkovanej čipky v Pribyline.

Ilustračný obrázok

V dňoch 30.7.-2.8-215 sa uskutočnil kurz paličkovanej čipky zo Španej Doliny v prekrásnom prostredí Múzea liptovskej dediny v Pribyline.Vďaka projektu Čipkárska cesta -2015,podporený MK SR a Žilinským samosprávnym krajom, stretli sa čipkárky zo Slovenska,aby si osvojili techniku paličkovanej čipky zo Španej Doliny.Kurz viedli skúsené čipkárky z Dubnice nad Váhom.

Kurzu sa zúčastnilo 30 čipkárok ,z toho dve boli členky AKsenu o.z. Piešťany.

Vďaka tomuto kurzu sa oboznámili s technikou paličkovania čipky zo Španej Doliny a nadviazali nové kontakty a priateľstvá.


Zelené jablko chutí najlepšie

Ilustračný obrázok

Pozývame VáS NA PREDNÁŠKU p. Kužlíkovej
o rozvoji osobnosti človeka. Predstaví nám techniku ako si udržať vitalitu a zdravú myseľ.Zameriame sa najmä na tréningy pamäti a rozvoj komunikácie. vo štvtok 14.5.2015 o 16.00 hod.
Vstup voľný.
Čo získate?
- overíte si ako je na tom Vaša pamäť,
- naučíte sa techniky a stratégie pre lepšie zapamätávanie,
- zvýši sa Vaša schopnosť zvládať problémy každodenného života,


Raketoplán Columbia, cesta bez návratu.

Ilustračný obrázok

V stredu 13.5.2015 o 17:30 hod

Vás pozývame na prednášku Mgr. Jany Plauchovej

Raketoplán Columbia, cesta bez návratu.

do AkSenu na Teplickú 58 v Piešťanoch

Prednáška venovaná tragédii raketoplánu Columbia.Od všeobecného popisu, charakteristiky pojmu space shuttle (americký kozmický raketoplán) cez priebeh typickej misie, typy misií, strucnú históriu programu až k popisu poslednej misie Columbie (STS-107): plánovanie, prípravy, priebeh letu, havária, vyšetrovanie až napokon špekulácie a dohady o tom, ci sa tragédii dalo zabránit.


Piktogramy v obilí

Ilustračný obrázok

V stredu 8. apríla 2015 o 17.30 hod. sa v Aksen o.z. Piešťany uskutočnila beseda s Miroslavom Karlíkom  na tému: ,,Piktogramy v obilí".