Pre zaujímavosť a možno aj inšpiráciu iným klubom

Región Šariš dnes charakterizuje hlavne masové vysťahovalectvo a rozpadávajúce sa pánske kúrie. Ako keby sa jeho minulosť a sláva rozplývali v čase. Náš klub hľadá historické súvislosti, spomienky na krajšie časy. Predsa len chceme uchovať minulosť a humor, ktorý sprevádzal našich predkov na každom kroku. Drobnú šľachtu aj sedliakov.


Pozdrav od účastníčok počítačového kurzu v KCF BB

Ilustračný obrázok

Pozdrav od účastníčok počítačového kurzu pre pokročilých.

 

 

BBXNET –Mestská počítačová sieť sponzoruje  počítačovú školiacu miestnosť v Komunitnom centre Fončorda. Počítačová miestnosť je využívaná najmä na zvyšovanie IT gramotnosti všetkých vekových a úrovňových skupín.

V prvý novembrový týždeň sa konal úvodný počítačový kurzpre pokročilých. Dĺžka kurzu 8  hodín -  4 školiace dni.

Školiteľom bol pán Mgr.M. Hudík.

Zúčastnilo sa  8 šikovných akseňáčiek.


Spoločne proti Alzheimerovej chorobe

Ilustračný obrázok

                                                    Poslaním AkSen o.z. je mobilizovať a aktivizovať seniorov vo veku 50 a viac rokov k aktívnemu prežívaniu svojich životov a prispievať tak k lepšej psychickej a fyzickej pohode. Alzheimerova choroba je jednou z hrozieb seniorského veku.


Čo tak oprášiť si nemčinu !

Ilustračný obrázok

Krúžok nemčiny pre seniorov (50+)

v Komunitnom centrum Fončorda ,Havranské 9,Banská Bystrica

Lektorka nemeckého jazyka: Eva Gálová, Mgr.

(prézentácia v prílohe)

Ponúkame Vám verbálne  precvičovanie si nemčiny zábavnou formou,kde nemusíte mať obavy z robenia chýb či posmeškov. Tréning prispôsobíme Vášmu tempu a schopnostiam.

 Jazyková úroveň :  kto sa už nemčinu učil, ale ju pozabudol .....

Využijete zmysluplne svoj voľný čas a získate nových priateľov.


2. ročník medzinárodnej konferencie "Spoločne proti Alzheimerovej chorobe"

Ilustračný obrázok

AkSen – aktívny senior o.z.,
Alzheimercentrum Piešťany,
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Vás srdečne pozývajú na

2. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou
Spoločne proti Alzheimerovej chorobe

s tématickým zameraním na špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta
s Alzheimerovou chorobou a multidisciplinárnu spoluprácu pri poskytovaní komplexnej starostlivosti o pacienta s Alzheimerovou chorobou


Ľudovít Štúr život a pamätné miesta

Ilustračný obrázok

v stredu 30. 09.  o 17.00 hod Vás pozývame na

prezentáciu knižnej publikácie za účasti

autorky Beáty Mihalkovičovej

Ľudovít Štúr

život  a pamätné miesta

Podujatie je organizované v spolupráci s Mestskou knižnicou

vstup voľný


Virtuálna prehliadka Levoče - nové produkty cestovného ruchu s využitím moderných technológií

Ilustračný obrázok

štvrtok 24. septembra o 17.00 h

Virtuálna prehliadka Levoče - nové produkty cestovného ruchu s využitím moderných technológií.

Pán Norbert Végh, ktorý sa venuje výrobe prezentácií pre informačné centrá, príde porozprávať o tom, ako sa v dnešnej dobe dajú takéto prezentácie robiť prostredníctvom moderných technológií (3D prehliadky), prakticky to predvedie na príklade prezentácie o meste Levoča a zároveň ukáže, ako sa dá stiahnuť 3D aplikácia do mobilu / tabletu a ako s ňou pracovať


Kurz paličkovanej čipky v Pribyline.

Ilustračný obrázok

V dňoch 30.7.-2.8-215 sa uskutočnil kurz paličkovanej čipky zo Španej Doliny v prekrásnom prostredí Múzea liptovskej dediny v Pribyline.Vďaka projektu Čipkárska cesta -2015,podporený MK SR a Žilinským samosprávnym krajom, stretli sa čipkárky zo Slovenska,aby si osvojili techniku paličkovanej čipky zo Španej Doliny.Kurz viedli skúsené čipkárky z Dubnice nad Váhom.

Kurzu sa zúčastnilo 30 čipkárok ,z toho dve boli členky AKsenu o.z. Piešťany.

Vďaka tomuto kurzu sa oboznámili s technikou paličkovania čipky zo Španej Doliny a nadviazali nové kontakty a priateľstvá.


Zelené jablko chutí najlepšie

Ilustračný obrázok

Pozývame VáS NA PREDNÁŠKU p. Kužlíkovej
o rozvoji osobnosti človeka. Predstaví nám techniku ako si udržať vitalitu a zdravú myseľ.Zameriame sa najmä na tréningy pamäti a rozvoj komunikácie. vo štvtok 14.5.2015 o 16.00 hod.
Vstup voľný.
Čo získate?
- overíte si ako je na tom Vaša pamäť,
- naučíte sa techniky a stratégie pre lepšie zapamätávanie,
- zvýši sa Vaša schopnosť zvládať problémy každodenného života,