Prechod Merkúra popred Slnko

Ilustračný obrázok

vo štvrtok 12. mája 2016 o 16.00 hod  uvidíte fotografie z tohto úkazu

Prechod Merkúra popred Slnko môžeme pozorovat 13 - krát za storočie. Najbližšie pozorovanie astronomického úkazu bude možné 9. mája 2016 a dalšie 11. novembra 2019. Úkaz sa dá pozorovat iba pomocou dalekohladu, ktorý je upravený na pozorovanie Slnka. Merkúr bude asi 157 - krát menší ako Slnko. Na prednáške uvidíte fotografie z tohto úkazu


30. výročie černobyľskej havárie

Ilustračný obrázok

Havária JE Černobyľ sa hodnotí v súčasnosti ako havária jadrovo-energetického zariadenia s najzávažnejšími účinkami na životné prostredie. Rádioaktívnymi emisiami z havarovanej elektrárne bola kontaminovaná väčšina územia Európy. Čo stalo vtedy v Černobyle, čo sa stalo u nás – to sú hlavné témy prednášky. Okrem toho budú ako modelové historické ukážky komentované predchádzajúce havárie na jadrovej elektrárni A 1 v Jaslovských Bohuniciach a na jadrovej elektrárni Three Mile Point v USA.


Výročná schôdza v Banskej Bystici

 bude sa konať dňa 29. 01.2016 (piatok) od 10:00 do 12:00 hod.
vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča ,Jílemníckeho 48,Banská Bystrica
(v objekte SENIUM-DD a DSS)
Návrh programu
1. Privítanie a požiadanie o získanie súhlasu :
 na návrh programu schôdze
 o pravidlách –čas schôdze :10:00-12:00 hod
 o metódach rozhodovania : hlasovaním .............. Majka Lehocká(fasilitátorka)
2. Zhodnotenie činnosti a aktivít
za regionálnu pobočku Aksen v roku 2015............. Natália Ceglédyová


El Niño - Ježiško prichádza

Ilustračný obrázok

Rok 2015 sa zapíše do histórie aj ako rok, na konci ktorého vrcholilo mimoriadne veľké El Niňo. Tento komplexný, atmosféricko – oceanický jav sa objavuje s periódou 2 – 7 rokov v Tichom oceáne v období Vianoc a narušuje významne priebeh počasia v globálnom meradle a teda aj v našom regióne. Prednáška informuje o aktuálnych poznatkoch svetovej vedy o príčinách, priebehu a dôsledkoch tohto javu.

v stredu 16. 12.  o 17.30 hod Vás pozývame na prednášku El Niño - Ježiško prichádza, prednáša Ing. Štefan Škulec, Csc.

vstup voľný


Pre zaujímavosť a možno aj inšpiráciu iným klubom

Región Šariš dnes charakterizuje hlavne masové vysťahovalectvo a rozpadávajúce sa pánske kúrie. Ako keby sa jeho minulosť a sláva rozplývali v čase. Náš klub hľadá historické súvislosti, spomienky na krajšie časy. Predsa len chceme uchovať minulosť a humor, ktorý sprevádzal našich predkov na každom kroku. Drobnú šľachtu aj sedliakov.


Pozdrav od účastníčok počítačového kurzu v KCF BB

Ilustračný obrázok

Pozdrav od účastníčok počítačového kurzu pre pokročilých.

 

 

BBXNET –Mestská počítačová sieť sponzoruje  počítačovú školiacu miestnosť v Komunitnom centre Fončorda. Počítačová miestnosť je využívaná najmä na zvyšovanie IT gramotnosti všetkých vekových a úrovňových skupín.

V prvý novembrový týždeň sa konal úvodný počítačový kurzpre pokročilých. Dĺžka kurzu 8  hodín -  4 školiace dni.

Školiteľom bol pán Mgr.M. Hudík.

Zúčastnilo sa  8 šikovných akseňáčiek.


Spoločne proti Alzheimerovej chorobe

Ilustračný obrázok

                                                    Poslaním AkSen o.z. je mobilizovať a aktivizovať seniorov vo veku 50 a viac rokov k aktívnemu prežívaniu svojich životov a prispievať tak k lepšej psychickej a fyzickej pohode. Alzheimerova choroba je jednou z hrozieb seniorského veku.


Čo tak oprášiť si nemčinu !

Ilustračný obrázok

Krúžok nemčiny pre seniorov (50+)

v Komunitnom centrum Fončorda ,Havranské 9,Banská Bystrica

Lektorka nemeckého jazyka: Eva Gálová, Mgr.

(prézentácia v prílohe)

Ponúkame Vám verbálne  precvičovanie si nemčiny zábavnou formou,kde nemusíte mať obavy z robenia chýb či posmeškov. Tréning prispôsobíme Vášmu tempu a schopnostiam.

 Jazyková úroveň :  kto sa už nemčinu učil, ale ju pozabudol .....

Využijete zmysluplne svoj voľný čas a získate nových priateľov.


2. ročník medzinárodnej konferencie "Spoločne proti Alzheimerovej chorobe"

Ilustračný obrázok

AkSen – aktívny senior o.z.,
Alzheimercentrum Piešťany,
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Vás srdečne pozývajú na

2. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou
Spoločne proti Alzheimerovej chorobe

s tématickým zameraním na špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta
s Alzheimerovou chorobou a multidisciplinárnu spoluprácu pri poskytovaní komplexnej starostlivosti o pacienta s Alzheimerovou chorobou