Srí Lanka - Cejlon - 3.11.2016 o 17.00 hod

Ilustračný obrázok

Cejlon - ostrov v Indickom oceáne svojim tvarom pripomína kvapku vody a podľa slov Karla Bubíka je to zem kokosovych paliem, čajových plantáží, slonov, opíc a budhistických chrámov. Má veľa historických stavieb, jazerá s lotosovými kvetmi. Bol zasiahnutý zunami na juhu ale už je opäť vybudovaný. 


Riziká civilizácie

Ilustračný obrázok

v utorok 25.10.2016 o 18.00 hod sa koná zaujímavá prednáška na tému “Riziká civilizácie”. Povedie ju bývalý generálny riaditeľ Slovenského hydrometeorologického ústavu Štefan Škulec, ktorý sa venuje krízovému riadeniu, klimatickým zmenám a skúmaniu príčin i dopadov katastrof.


Kurz psychickej sebaobrany v Reg.centre Banská Bystrica

Ilustračný obrázok

 AkSen o.z.,  Regionálne centrum Banská Bystrica

 

Vzdelávací „kurz psychickej sebaobrany“ voči ...

 "seniori ľahšie podľahnú sociálnemu tlaku a psychickej manipulácii. ..."

 

Školiteľka: Mgr. Ivana Škodová, predsedkyňa o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt.

 

 Kurz psychickej sebaobrany


Strukoviny - nejde len o fazuľky

Ilustračný obrázok

vo štvrtok 29.9.2016 o 18.00 hod, pri príležitosti Medzinárodného roka strukovín 2016,všetko o strukovinách od záhradky až po tanier. Ing. Ľubomír Pastucha

vstup voľný


Členská schôdza v Piešťanoch

Ilustračný obrázok

v stredu 28. septembra 2016 o 15.00 hod, v MsKS na ulici Alexandra Dubčeka

Vás pozývame na členskú schôdzu AkSen.

Program:

Informácie o pripravovaných

kurzoch a prednáškach

Tešíme sa na stretnutie!


Exkurzia do ríše včiel - AkSen RC BB

Ilustračný obrázok

Členovia AkSen-Aktívny senior - Natália, Oľga, Vierka, Halina, Marta, Ruženka, Danka, Števka a Gitka ..... sa po roku opäť stretli v bufete areálu Strednej odbornej školy Pod Bánošom, kde hneď  úvodom si navodili správnu atmosféru ochutnaním výrobkov študentov cukrárov tejto školy. 


Prechod Merkúra popred Slnko

Ilustračný obrázok

vo štvrtok 12. mája 2016 o 16.00 hod  uvidíte fotografie z tohto úkazu

Prechod Merkúra popred Slnko môžeme pozorovat 13 - krát za storočie. Najbližšie pozorovanie astronomického úkazu bude možné 9. mája 2016 a dalšie 11. novembra 2019. Úkaz sa dá pozorovat iba pomocou dalekohladu, ktorý je upravený na pozorovanie Slnka. Merkúr bude asi 157 - krát menší ako Slnko. Na prednáške uvidíte fotografie z tohto úkazu


30. výročie černobyľskej havárie

Ilustračný obrázok

Havária JE Černobyľ sa hodnotí v súčasnosti ako havária jadrovo-energetického zariadenia s najzávažnejšími účinkami na životné prostredie. Rádioaktívnymi emisiami z havarovanej elektrárne bola kontaminovaná väčšina územia Európy. Čo stalo vtedy v Černobyle, čo sa stalo u nás – to sú hlavné témy prednášky. Okrem toho budú ako modelové historické ukážky komentované predchádzajúce havárie na jadrovej elektrárni A 1 v Jaslovských Bohuniciach a na jadrovej elektrárni Three Mile Point v USA.


Výročná schôdza v Banskej Bystici

 bude sa konať dňa 29. 01.2016 (piatok) od 10:00 do 12:00 hod.
vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča ,Jílemníckeho 48,Banská Bystrica
(v objekte SENIUM-DD a DSS)
Návrh programu
1. Privítanie a požiadanie o získanie súhlasu :
 na návrh programu schôdze
 o pravidlách –čas schôdze :10:00-12:00 hod
 o metódach rozhodovania : hlasovaním .............. Majka Lehocká(fasilitátorka)
2. Zhodnotenie činnosti a aktivít
za regionálnu pobočku Aksen v roku 2015............. Natália Ceglédyová


El Niño - Ježiško prichádza

Ilustračný obrázok

Rok 2015 sa zapíše do histórie aj ako rok, na konci ktorého vrcholilo mimoriadne veľké El Niňo. Tento komplexný, atmosféricko – oceanický jav sa objavuje s periódou 2 – 7 rokov v Tichom oceáne v období Vianoc a narušuje významne priebeh počasia v globálnom meradle a teda aj v našom regióne. Prednáška informuje o aktuálnych poznatkoch svetovej vedy o príčinách, priebehu a dôsledkoch tohto javu.

v stredu 16. 12.  o 17.30 hod Vás pozývame na prednášku El Niño - Ježiško prichádza, prednáša Ing. Štefan Škulec, Csc.

vstup voľný