Členská schôdza v Piešťanoch

Ilustračný obrázok

v stredu 28. septembra 2016 o 15.00 hod, v MsKS na ulici Alexandra Dubčeka

Vás pozývame na členskú schôdzu AkSen.

Program:

Informácie o pripravovaných

kurzoch a prednáškach

Tešíme sa na stretnutie!


Exkurzia do ríše včiel - AkSen RC BB

Ilustračný obrázok

Členovia AkSen-Aktívny senior - Natália, Oľga, Vierka, Halina, Marta, Ruženka, Danka, Števka a Gitka ..... sa po roku opäť stretli v bufete areálu Strednej odbornej školy Pod Bánošom, kde hneď  úvodom si navodili správnu atmosféru ochutnaním výrobkov študentov cukrárov tejto školy. 


Prechod Merkúra popred Slnko

Ilustračný obrázok

vo štvrtok 12. mája 2016 o 16.00 hod  uvidíte fotografie z tohto úkazu

Prechod Merkúra popred Slnko môžeme pozorovat 13 - krát za storočie. Najbližšie pozorovanie astronomického úkazu bude možné 9. mája 2016 a dalšie 11. novembra 2019. Úkaz sa dá pozorovat iba pomocou dalekohladu, ktorý je upravený na pozorovanie Slnka. Merkúr bude asi 157 - krát menší ako Slnko. Na prednáške uvidíte fotografie z tohto úkazu


30. výročie černobyľskej havárie

Ilustračný obrázok

Havária JE Černobyľ sa hodnotí v súčasnosti ako havária jadrovo-energetického zariadenia s najzávažnejšími účinkami na životné prostredie. Rádioaktívnymi emisiami z havarovanej elektrárne bola kontaminovaná väčšina územia Európy. Čo stalo vtedy v Černobyle, čo sa stalo u nás – to sú hlavné témy prednášky. Okrem toho budú ako modelové historické ukážky komentované predchádzajúce havárie na jadrovej elektrárni A 1 v Jaslovských Bohuniciach a na jadrovej elektrárni Three Mile Point v USA.


Výročná schôdza v Banskej Bystici

 bude sa konať dňa 29. 01.2016 (piatok) od 10:00 do 12:00 hod.
vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča ,Jílemníckeho 48,Banská Bystrica
(v objekte SENIUM-DD a DSS)
Návrh programu
1. Privítanie a požiadanie o získanie súhlasu :
 na návrh programu schôdze
 o pravidlách –čas schôdze :10:00-12:00 hod
 o metódach rozhodovania : hlasovaním .............. Majka Lehocká(fasilitátorka)
2. Zhodnotenie činnosti a aktivít
za regionálnu pobočku Aksen v roku 2015............. Natália Ceglédyová


El Niño - Ježiško prichádza

Ilustračný obrázok

Rok 2015 sa zapíše do histórie aj ako rok, na konci ktorého vrcholilo mimoriadne veľké El Niňo. Tento komplexný, atmosféricko – oceanický jav sa objavuje s periódou 2 – 7 rokov v Tichom oceáne v období Vianoc a narušuje významne priebeh počasia v globálnom meradle a teda aj v našom regióne. Prednáška informuje o aktuálnych poznatkoch svetovej vedy o príčinách, priebehu a dôsledkoch tohto javu.

v stredu 16. 12.  o 17.30 hod Vás pozývame na prednášku El Niño - Ježiško prichádza, prednáša Ing. Štefan Škulec, Csc.

vstup voľný


Pre zaujímavosť a možno aj inšpiráciu iným klubom

Región Šariš dnes charakterizuje hlavne masové vysťahovalectvo a rozpadávajúce sa pánske kúrie. Ako keby sa jeho minulosť a sláva rozplývali v čase. Náš klub hľadá historické súvislosti, spomienky na krajšie časy. Predsa len chceme uchovať minulosť a humor, ktorý sprevádzal našich predkov na každom kroku. Drobnú šľachtu aj sedliakov.


Pozdrav od účastníčok počítačového kurzu v KCF BB

Ilustračný obrázok

Pozdrav od účastníčok počítačového kurzu pre pokročilých.

 

 

BBXNET –Mestská počítačová sieť sponzoruje  počítačovú školiacu miestnosť v Komunitnom centre Fončorda. Počítačová miestnosť je využívaná najmä na zvyšovanie IT gramotnosti všetkých vekových a úrovňových skupín.

V prvý novembrový týždeň sa konal úvodný počítačový kurzpre pokročilých. Dĺžka kurzu 8  hodín -  4 školiace dni.

Školiteľom bol pán Mgr.M. Hudík.

Zúčastnilo sa  8 šikovných akseňáčiek.


Spoločne proti Alzheimerovej chorobe

Ilustračný obrázok

                                                    Poslaním AkSen o.z. je mobilizovať a aktivizovať seniorov vo veku 50 a viac rokov k aktívnemu prežívaniu svojich životov a prispievať tak k lepšej psychickej a fyzickej pohode. Alzheimerova choroba je jednou z hrozieb seniorského veku.


Čo tak oprášiť si nemčinu !

Ilustračný obrázok

Krúžok nemčiny pre seniorov (50+)

v Komunitnom centrum Fončorda ,Havranské 9,Banská Bystrica

Lektorka nemeckého jazyka: Eva Gálová, Mgr.

(prézentácia v prílohe)

Ponúkame Vám verbálne  precvičovanie si nemčiny zábavnou formou,kde nemusíte mať obavy z robenia chýb či posmeškov. Tréning prispôsobíme Vášmu tempu a schopnostiam.

 Jazyková úroveň :  kto sa už nemčinu učil, ale ju pozabudol .....

Využijete zmysluplne svoj voľný čas a získate nových priateľov.