Aký bol kurz PC pre mierne pokročilých-AkSen RC BB

Ilustračný obrázok

PC kurz pre mierne pokročilých v AkSen RC BB

Zúčastnilo sa ho 8 členov AkSen-u BB, ktorý sa chceli naučiť pracovať s mailami, posielať obrázky a fotky. Zdokonalili sa tiež v práci s USB kľúčom, prenášaní súborov z kľúča do PC a naopak. Ďalšou oblasťou, ktorej sa venovali bol Skype a Facebook a komunikácia prostredníctvom nich. Všetko sa im to podarilo vďaka odbornému, trpezlivému a individuálnemu prístupu školiteľa Mgr. Maroša Hudíka, za čo mu patrí veľké poďakovanie.


Rozvoj osobnosti

Ilustračný obrázok

v stredu 22.2. 2017 o 16.30 hod začíname ďalšiu sériu stretnutí na Rozvoj osobnosti s Mgr. Katarínou Kužlíkovou .

Srdečne Vás pozývame na naše nové pôsobisko v Piešťanoch na Sládkovićovej 11.


Saturn a jeho mesiace

Ilustračný obrázok

v pondelok 20.2.2017 o 16.00 hod Vás pozývame na astronomickú prednáśku Aleša Nečasa SATURN A JEHO MESIACE

miesto konania: Sladkovičova 11, Piešťany

Saturn je druhá najväcšia planéta v Slnecnej sústave. Saturn je z vodíka a
hélia okolo ktorého obiehajú najväcšie prstence a viac ako šestdesiat
mesiacov. Obieha okolo Slnka vo vzdialenosti 9,5 AU. Saturn poznajú ludia od
nepamäti ako piatu blúdivú hviezdu po oblohe. K Saturnu bola vyslaná
medziplanetárna družica Cassini - Huyegens v roku 1997, ktorá pracuje viac
ako dvadsat rokov.


TEAMBUILDING, AkSen RC Banská Bysttrica

Ilustračný obrázok

AkSen  RC Banská Bystrica

 

Teambuilding

 

V piatok 10.2.2017 sa na 4. stretnutí s názvom „Spoznávajme sa a učme sa hrou“ stretlo  v Komunitnom centre Fončorda 15 seniorov , pre ktorých som  znovu pripravila rôzne aktivity na tému „Ako odolávať stresu“.

Na začiatku sme si spoločne zopakovali obsah predchádzajúcich stretnutí  a zisťovali sme, kto nové poznatky už uplatňuje vo svojom živote.


Ako sa predpovedá počasie

Ilustračný obrázok

utorok 7.2. 2017 o 17.30 hod prednáša Ing. Štefan Škulec, CSc.V prednáške o predpovedaní počasia bude prezentovaná v krátkosti história predpovedania počasia, ďalej vysvetlené princípy predpovedných metód, používaných v minulosti a v súčasnosti, popísané druhy predpovedí počasia a uvedená klasifikácia súčasných predpovedných modelov. Budú ďalej popísané podporné systémy, potrebné pre prevádzku predpovedných modelov a produkciu predpovedí.


Novoročná členská schôdza v Piešťanoch

Ilustračný obrázok
pozývame  Vás na Novoročnú členskú schôdzu, ktorá bude vo štvrtok 12.1.2017 o 14.00 hod v MsKS na ul. A. Dubčeka

Program:

Dôležitá informácia o zmene pôsobiska AkSen

Vyhodnotenie činnosti AkSen za rok 2016

Návrh podujatí a tém na rok 2017

Tešíme sa Vás!

Váš AkSen tím Piešťany


Opatrovatelská služba - prednáška

Ilustračný obrázok

AkSen Bratislava usporiadal pre záujemcov o otázky spojené s opatrovateľskou službou prednášku, ktorú viedla jedna z členiek AkSen Bratislava, riaditeľka neziskovej organizácie Venia pani Sylvia Vaniherová.

„Ľudia si často mýlia opatrovanie s ošetrovaním. Opatrovateľská služba zabezpečuje činnosti spojené s opatrovaním klienta ako napríklad bežná hygiena, príprava jedla, podanie liekov, nákup, či ako doprovod na vychádzke. Kým ošetrovateľská služba zahŕňa zdravotné úkony ako podanie infúzie, preväzy, rehabilitácie a pod.


Opatrovatelská služba - prednáška

Ilustračný obrázok
dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na prednášku, ktorá Vás určite zaujme, pretože sa týka niektorých otázok, na ktoré hľadáte odpoveď.
Termín: 8. december 2016
Čas: 10:00 - 11:00 hod.
Miesto: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanova 19, Bratislava
Prednášateľ: p. Sylvia Vaniherová

Téma prednášky je: