Exkurzia do ríše včiel

Ilustračný obrázok

Exkurzia do ríše včiel

            Členovia AkSen-Aktívny senior  ,RC Banská Bystrica– Natália C., Majka L., Blažka T., Jarko T. sa po roku opäť stretli v areály Strednej odbornej školy Pod Bánošom. Možno chladnejšie počasie odradilo ďaľších prísť na zaujímavú exkurziu .

Stanko Mika(náš člen Aksen), ako  externý učiteľ včelárskej praxe, nás pútavo, ale aj vtipne zasvecoval do ríše včiel , a čo to dopĺňala aj Martuška S.


Cesta po južnej Ázii

Ilustračný obrázok

v stredu 24.5. o 16.30hod Vás pozývame na prezentáciu Marty Stanekovej, regionálnej koordinátorky Piešťan. Cesta po južnej Ázii


Vzdelávanie- PC kurz , AkSen RC Banská Bystrica

Ilustračný obrázok

PC Kurz pre tých čo chcú vedieť ešte viac

 hodnotenie účastníčok

 

V dňoch 25.4. – 02.05. sa konal v Komunitnom centre Fončorda PC kurz pre tých, čo chcú vedieť viac. Zúčastnilo sa ho sedem členiek  AkSen RC BB, ktoré si  chceli prehĺbiť svoje vedomosti s prácou s PC. Náplň kurzu sa prispôsobila ich požiadavkám. Lektor Mgr. Maroš Hudík odborne a trpezlivo  všetko vysvetľoval a každej účastníčke sa podľa potreby venoval aj individuálne.

 


Členská schôdza v Piešťanoch

Ilustračný obrázok

v stredu 17. mája 2017 o  15.00 hod Vás pozývame do MsKS na ulici A. Dubčeka v Piešťanoch na členskú schôdzu.

Program:

1.      Činnosť a plán na najbližšie obdobie

2.      Boli sme v Košiciach – prezentácia pobytu


Rozvoj osobnosti

Ilustračný obrázok

v stredu 3. a 10. mája o 16.30 hod Vás pozývame do AkSen na Sládkovičovu 11 do Piešťan na rozvoj osobnosti s Katkou Kužlíkovou


SÚHVEZDIA

Ilustračný obrázok

v stredu 3. mája o 17.15 hod Vás pozývame na prednášku Aleša Nečas Súhvezdia. miesto konania: AkSen Sládkovičova 11 Piešťany.


Piešťany v zrkadle historických pohľadníc