Opatrovatelská služba - prednáška

Ilustračný obrázok

AkSen Bratislava usporiadal pre záujemcov o otázky spojené s opatrovateľskou službou prednášku, ktorú viedla jedna z členiek AkSen Bratislava, riaditeľka neziskovej organizácie Venia pani Sylvia Vaniherová.

„Ľudia si často mýlia opatrovanie s ošetrovaním. Opatrovateľská služba zabezpečuje činnosti spojené s opatrovaním klienta ako napríklad bežná hygiena, príprava jedla, podanie liekov, nákup, či ako doprovod na vychádzke. Kým ošetrovateľská služba zahŕňa zdravotné úkony ako podanie infúzie, preväzy, rehabilitácie a pod.


Opatrovatelská služba - prednáška

Ilustračný obrázok
dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na prednášku, ktorá Vás určite zaujme, pretože sa týka niektorých otázok, na ktoré hľadáte odpoveď.
Termín: 8. december 2016
Čas: 10:00 - 11:00 hod.
Miesto: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanova 19, Bratislava
Prednášateľ: p. Sylvia Vaniherová

Téma prednášky je:


KNIHY A ŽIVOT

Ilustračný obrázok

vo štvrtok 21.9 o 17.30 hod  Vás pozývame na prezentáciu dokumentárneho seriálu literárneho historika Petra Kotyka a režiséra-dokumentaristu Bedřicha Ludvíka o knižniciach známych i menej známych spisovateľov.  Hosťom podujatia bude Bedřich Ludvík, ktorý o tvorbe seriálu porozpráva a premietne jeho 2 diely - Franz Kafka a listy přítelkyni + Knihovna nositela Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta (1 časť trvá 20 minút)


Pozorovanie nočnej oblohy

Ilustračný obrázok

 V piatok 25.augusta 2017 o 20.30 hod na nádvorí AkSen Piešťany, Sládkovičova ul 11 budeme pozorovať hviezdnu oblohu profesionálnym ďalekohľadom.

Odborný dohľad a slovo k pozorovaniu bude mať Aleš Nečas.

Srdečne pozývame všetkých veľkých i malých pozrieť sa zblízka na hviezdy.

Tím AkSen


Výstava paličkovanej čipky v Piešťanoch

Ilustračný obrázok

v utorok 1.8.2017 o 16.00 hod Vás pozývame do Galérie Kina Fontána na vernisáž spojenú s módnou prehliadkou odevov s paličkovanou čipkou predvedenou členkami Aksen Piešťany. Výstava čipiek Anny Klementovej bude pri príležitosti jej 80- tich narodenín a 40 rokov paličkovania. Výstava potrvá od 2.- 14. augusta, od 10.00 do 16.00 hod.


Krajina zabudnutia

Ilustračný obrázok

v stredu 12.7.2017 o 17.30 hod Vás pozývame na premietanie filmu z prostredia Ukrajiny spojené s besedou o Ukrajine. Hosť: doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc.z Katedry ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UK. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Dni ukrajinského filmu. V spolupráci s Mestskou knižnicou