Vzdelávanie- PC kurz , AkSen RC Banská Bystrica

Ilustračný obrázok

PC Kurz pre tých čo chcú vedieť ešte viac

 hodnotenie účastníčok

 

V dňoch 25.4. – 02.05. sa konal v Komunitnom centre Fončorda PC kurz pre tých, čo chcú vedieť viac. Zúčastnilo sa ho sedem členiek  AkSen RC BB, ktoré si  chceli prehĺbiť svoje vedomosti s prácou s PC. Náplň kurzu sa prispôsobila ich požiadavkám. Lektor Mgr. Maroš Hudík odborne a trpezlivo  všetko vysvetľoval a každej účastníčke sa podľa potreby venoval aj individuálne.

 


Členská schôdza v Piešťanoch

Ilustračný obrázok

v stredu 17. mája 2017 o  15.00 hod Vás pozývame do MsKS na ulici A. Dubčeka v Piešťanoch na členskú schôdzu.

Program:

1.      Činnosť a plán na najbližšie obdobie

2.      Boli sme v Košiciach – prezentácia pobytu


Rozvoj osobnosti

Ilustračný obrázok

v stredu 3. a 10. mája o 16.30 hod Vás pozývame do AkSen na Sládkovičovu 11 do Piešťan na rozvoj osobnosti s Katkou Kužlíkovou


SÚHVEZDIA

Ilustračný obrázok

v stredu 3. mája o 17.15 hod Vás pozývame na prednášku Aleša Nečas Súhvezdia. miesto konania: AkSen Sládkovičova 11 Piešťany.


Piešťany v zrkadle historických pohľadníc

Ilustračný obrázok

v stredu  26.4.2017 o 16.00 hod Vás pozývame na prezentáciu knihy za účasti autora Alexandra Urminského Piešťany v zrkadle historických pohľadníc

Partneri a sponzori