Vzdelávanie

  • Autor: AkSen o.z.

Termonukleárna syntéza

Ilustračný obrázok

V stredu 27.2.2019 o 16.30 h sa stretneme v AkSen Piešťan, kde pán Ing. Štefan Škulec, PhD. nám ozrejmí

Termonukleárnu syntézu ako energetický zdroj a budúcnosť energetiky:

  1. Podstata procesu termonukleárnej syntézy;
  2. História výskumu termonukleárnej syntézy;
  3. Využitie procesu termonukleárnej syntézy pre výrobu energie;
  4. Súčasný stav a perspektíva vývoja elektrického zdroja, založeného na využití termonukleárnej syntézy;
  5. Hlavné trendy vo vývoji energetických systémov v súčasnosti a najbližšej budúcnosti

Srdečne Vás pozývame a tešime sa na Vás,

Vstup voľný!

Tím AkSen