Vzdelávanie

  • Autor: AkSen o.z.

Individuálny prístup

Združenie AkSen poskytuje svojim klientom aj individuálny prístup. Tento prístup preferujeme najmä pre seniorov so zníženou mobilitou a v prípade osobitných individuálnych požiadaviek,  pokiaľ je možné ich z našej strany realizovať.
Na Vaše otázky z oblasti práce s počítačom odpovieme aj písomne alebo elektronicky. Môžete nám písať na našu adresu alebo posielať aj e-mailom na adresu aksen@aksen.sk alebo priamo na adresu jarmilastanekova@aksen.sk