Sponzori

  • Autor: AkSen o.z.

Ako sa stať sponzorom AkSen

Keď daruješ - obdarúvaš i seba.

Prevažná časť našej práce je zabezpečená bezodplatnou prácou dobrovoľníkov, materiálnymi a  finančnými príspevkami priateľov. Na našu činnosť sú však potrebné pravidelné príjmy a zdroje, pomocou ktorých budeme vedieť trvale zabezpečovať činnosť združenia na celom Slovensku aj v jeho najtajnejčích kútoch.
Bude nám veľkou cťou, ak sa rozhodnete prispieť AkSenu a jeho seniorom.

Napíšte nám na e-mail: aksen@aksen.sk, že máte záujem stať sa našim sponzorom, my Vám transparentne napíšeme, kde všade potrebujeme použiť či už finančné alebo materiálne prostriedky.

Občianske združenie „AkSen– aktívny senior“ vzniklo v septembri 2009 ako iniciatíva skupiny ľudí, ktorí chcú využiť svoje skúsenosti  v prospech seniorov na Slovensku.

Za tento krátky čas sme dokázali pomôcť desiatkam seniorov prekonať ich zložité životné situácie, vyrovnať sa so stratnou blízkych osôb, nájsť si nových priateľov, nájsť dôvody na ďalšie aktívne žitie a tešiť sa spoločne zo života.
 
Sponzorský finančný dar – príspevok nám môžete poslať na účet združenia:
 
Č.účtu:                           48 2515 0001     Kód banky: 5600
Názov banky:              Prima Banka Slovensko
IBAN:                             SK51 5600 0000 0048 2515 0001
My Vám pošleme potvrdenie , že sme Váš dar prijali.
 
K dosiahnutiu cieľov má združeniu AkSen o.z. napomôcť web stránka www.aksen.sk a  regionálne centrá, ktoré majú slúžiť ako kontaktný bod pre slovenských seniorov a ich rodiny. 
 
Ak sa rozhodnete podporiť aktivity AkSen finančným príspevkom, na našej stránke sa dozviete, kde bol príspevok použitý. Ak máte konkrétnu našu aktivitu, kam chcete príspevok smerovať, napíšte skratku do poznámky alebo nám pošlite Váš zámer mailom na niektorú z nižšie uvedených adries.
 
Na Vaše otázky radi odpovieme.
V mene tímu AkSen Vám ďakujeme za Váš čas, ktorý ste nám práve venovali .
 
Kontakty:
 
Veronika Kovalančíková, fundraiserka
mobil: 00 421 915 256 624 
e-mail: aksen@aksen.sk
 
Lucia Desmarquest, predsedkyňa predstavenstva AkSen – aktívny senior o.z.
e-mail: ldesmarquest@aksen.org
mobil: 00417 64290502
 
Jarmila Staneková, výkonná riaditeľka
e-mail: jstanekova@aksen.sk
mobil: +421 948 113 933