Poskytované služby

  • Autor: AkSen o.z.

Mliečny dar z Raja v Malinove

Ilustračný obrázok
AkSen obdaruvával seniorov, ktorí sa zúčastnili Vianočného koncertu organizovaného obcou. Koncertu sa zúčastnilo 120 seniorov, ktorí dostali Vianočný darček - balíček jogurtov z Raja, pripravený dobrovolníkmi z Aksenu. Aksen tak získal priestor na prezentáciu svojich zámerov a cieľov. A pevne verí, že mnoho zúčastnených aktívnych seniorov akcia oslovila natoľko, že sa čoskor stanú našimi členmi...