Poďakovanie seniorom

  • Autor: AkSen o.z.

Októbrový čas

Jeseň v prírode je sychravá, hmlistá, nevľúdna a ľudia ju občas nemajú radi. Ale myslite si čo chcete, je to i prekrásne zátišie v prírode. Všetko okolo hýri farbami jesene od zelenej cez žltú až po červeno hnedú. Tíško padajúce lístie šuští pod nohami, keď kráčame vo voľnej prírode a obdivujeme dielo zázračného maliara, ktorým je príroda. Na slnku sa jagá strieborná pavučina babieho leta a pripomína kratšie dni jesene.

Aj ľudský život prechádza týmito premenami a jeseň života je pre nás hodnotením všetkého ,čo sme prežili. Mesiac október je medzníkom, ktorý je venovaný seniorom. Spomienkam, ktoré vypĺňajú naše uplynulé dni, mesiace a roky. Zamýšľame sa nad krásami všedných dní, prenášame sa cez úskalia, na ktoré by sme radi zabudli, ale sú tiež súčasťou nás. Hodnotíme seba svoje skutky, usmievame sa a riešime veci, ktoré boli vtedy dôležité a teraz s odstupom času, mávneme rukou - sú nepodstatné.

V tento októbrový čas sa každý pozastaví, spomenie si na skôr narodených starkých, aby vzdal hold a úctu im, poprial zdravie a pevnú myseľ. Tiež v duchu si pripomenie, že čas nezastavíš, nepodplatíš , plynie neustále ako voda, ktorá ticho žblnká o náraze o kamene.

S vďakou prijímame tieto ľudské pohladenia, milé slová a pozornosti. Sú pre nás povzbudením a odrazovým mostíkom pre slnečné dni našej jesene. Babie leto nám dodáva nádeje na splnenie našich túžob a snov, ktoré sme nestihli za mlada . Cestovať, študovať, kultúrne sa vyžívať. Tešiť sa z vnúčat a pravnúčat v kruhu rodiny. Posedieť si so seberovnými priateľmi v družnej besede a zaspomínať na všetko čo sme prežili a plánovať čo ešte prežiť chceme, kým nám zdravie a sily dovolia.

Júlia Kasašová, členka AkSen o.z. Nové Zámky


Komentáre

anna52

Krásne napísané, Julka