Partneri

  • Autor: AkSen o.z.

Partneri - ako sa stať partnerom

Staňte sa Partnerom AkSen o.z. a vzájomne si pomôžeme. Ťešíme sa na spoluprácu. Možnosti sú TU.

Definície    
     
Partneri

Firmy alebo individuálni darcovia, ktorí AkSenu venujú na pravidelnej baze minimálne 30€ mesačne (360€ ročne) až 50€ mesačne (600 € ročne) vo finančnej alebo po dohodne prípadne materiálnej forme.

AkSen bude zverejnovať informácie o ich službách, zahŕňajúce výhody pre členov AkSen.
 

Uverejnenie na www.aksen.sk v časti Partneri a pravidelné uverejňovanie informácií o službách,  zahŕňajúce takisto výhody pre členov AkSen na www.aksen.sk a na AkSen Facebooku.
Priateľské združenia Združenia, s ktorými AkSen spolupracuje na priateľskej báze na základe spoločných cieľov a hodnôt.  

 

Sponzor 600 - 5 000€/ rok Uverejnenie na www.aksen.sk, AkSen Facebook, na baneroch a mediálných plochách AkSen so zmienkou Sponzor, atď.