Alzheimer centrum

Alzheimercentrum v Piešťanoch je zariadením, v ktorom sa zodpovedne a odborne stará špecializovaný tím pracovníkov o klientov.

Komplexná starostlivosť je v tomto zariadení špecializovaná na Alzheimerovo ochorenie a ďalšie formy demencie, vrátane porúch správania v starobe. Starostlivosť je určená aj pre klientov v najťažších štádiách ochorenia.

Sociálna sestra Mgr. Katarína Kužlíková a Monika Stískalová prednášali účastníkom Seminára o Alzheimerovej chorobe o možnostiach starostlivosti o klienta v zariadení, o tréningu kongitívnych funkcií a ďalších aktivitách.

Vrchná sestra Eva Koristová účastníkom konferencie vysvetlila činnosti v zariadení a ukázala im, v akom peknom a domácom prostredí zriadenia klienti trávia svoj čas.

Ďakujeme Mgr. Blanke Júttnerovej, vedúcej zariadenia, za dlhoročnú spoluprácu a podporu seniorov a podporu pri organizácii Seminára o ACH.

Ďakujeme za výstavu diel, vytvorených klientami zariadenia v spolupráci s arteterapeutmi, ktorá sa uskutočnila počas Seminára o ACH v Kine Fontána.

Ďakujeme!

www.alzheimercentrum.sk

Trnavský kraj