Fond GSK

Fond GSK je neziskový grantový fond spoločnosti GlaxoSmithKline Slovensko, ktorá je pobočkou jednej z najväčších farmaceutických firiem na svete. Fond GSK v rámci svojej Jesennej výzvy 2014 podporil náš projekt "Canisterapia - Podeľme sa o radosť." Vďaka tejto podpore môžeme pripraviť nové canisterapeutické tímy na výkon canisterapie a pomäcť tak chorých seniorom vrátiť stratené schopnosti. Canisterapia je cielené pôsobenie psa na emociálne a fyzické zdravie človeka a za AkSen ju už piaty rok vykonáva Jarmila Staneková so svojimi psíkmi Benom a Vivien.
Ďakujeme!

www.fondgsk.sk

Bratislavský kraj