V.V.I.P. Travel

ZÁJAZDY DO ŠPANIELSKA S DOTÁCIAMI EU PRE SENIOROV 55+
V.V.I.P. TRAVEL – oficiálny predajca na Slovensku.
info : www.seniorpobyty.sk,
Cukrová 14, 811 08 Bratislava, tel. 02-38 10 20 62, 0905-729295, senior@vvip.sk

www.seniorpobyty.sk

Bratislavský kraj