Novartis Slovakia s.r.o.

Spoločnosť Novartis Slovakia s.r.o.
pociťuje spoločenskú zodpovednosť a preto pomáha druhým.
Citujeme z webu spoločnosti:
"Spoločenská zodpovednosť je dobrovoľné integrovanie sociálnych, etických a ekologických hľadísk do firemnej kultúry a každodenných operácií a interakcií so všetkými partnermi."
Spoločnosť Novartis podporila vydanie Zborníka príspevkov zo Seminára o Alzheimerovej chorobe, konanom v dňoch 25.-27. októbra 2014 v Piešťanoch.
Tento zborník bude slúžiť ako pomôcka pre opatrovateľky, ošetrovateľky a ďalšie osoby, ktoré sa starajú o klientov s Alzheimerovou chorobou.
Ďakujeme!

www.novartis.sk

Bratislavský kraj