Centrum MEMORY

Centrum MEMORY je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby ľuďom s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. Je modelovým a jediným zariadením svojho druhu na Slovensku.
Centrum MEMORY podporilo svojou aktívnou účasťou Senimár o Alzheimerovej chorobe. Pani riaditeľka PaedDr. Mária Čunderlíková poskytla účastníkom informácie o činnosti Centra MEMORY a workshop na tému "Využitie reminiscenčnej terapie v každodennej  starostlivosti o človeka s Alzheimerovou chorobou".
Ďakujeme!

www.alzheimer.sk/centrum-memory.aspx

Bratislavský kraj