TENA

Spoločnosť TENA je dôležitá pre všetky vekové kategórie. Jej produkty sú pomocníkmi pre ženy, mužov, ale často krát aj deti.
Na ŠPORTIÁDE 2014 sme mohli ozdať všetkým účastníkom produkty od tejto spoločnosti.
Na Seminári o Alzheimerovej chorobe pani Katarína Pronayová účastníkom odprezentovala, ako byť kontinentný, nie inkontinentný.
Spoločnosť TENA mala aj na tomto seminári svoj stánok, ktorý prilákal všetkých účastníkov seminára.
Ďakujeme!

www.tena.sk

Bratislavský kraj