Bazár chalaňov

Vianočný Bazár je priateľský, charitatívny projekt, ktorý vznikol v Českej republike v roku 2003. Štyria známi slovenskí herci z divadla Astorka – Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, a Róbert Jakab sa po účinkovaní na koncerte českého Bazáru v mokrej štvrti rozhodli priniesť túto tradíciu aj na Slovensko.
Keďže ich obľúbeným slovom je „chalaň“ s výrazným Ň a všetci sa cítia plnokrvnými „chalaňmi“, nazvali svoj bazár ako Bazár „chalaňov“.
S pomocou svojich priateľov hercov a umelcov chalaňi druhý decembrový víkend predávajú zozbierané veci. Niektorí nakupovali, niektorí darovali a všetci spolu spoločne podporujú dobré veci!
Tak sa stalo, že si Marián Miezga vybral AkSen ako združenie pomáhajúce seniorom a zo zbierky podporili projekt vzdelávania seniorov na prácu s počítačom. Kurz prebieha v 8 mestách Slovenska a seniori súťažia o veľké prekvapenie.

www.vianocnybazarchalanov.sk

Bratislavský kraj