Aksen tím pre Slovensko

Lucia Desmarquest-Orviská
Predsedkyňa predstavenstva AkSen - aktívny senior o.z. a AkSen o.s.

Zakladateľka združenia. Aktívne sa podieľa na jeho stratégii, budovaní a riadení. Ing. medzinárodného podnikania, PhD kandidát v odbore Sociálna...

Jarmila Staneková
Výkonná riaditeľka

Som akčný typ, mám rada výzvy. AkSen bola pre mňa výzva. Pomoc iným sa nesie celým mojim životom.  Mala som to šťastie byť pri zrode AkSenu v...

Ján Mikulčík
Web dizajnér

Študoval na VŠVU v Bratislave na katedre vizuálnej komunikácie. V súčasnosti pracuje ako živnostník v oblastiach grafického dizajnu,...

Zoltán Gálik
IT manažér-programovanie Web stránky.
Adriana Orviská
Spoluzakladateľka združenia

Zabezpečuje koordináciu a manažment priestorov združenia AkSen a radí členom AkSen v oblasti realít a domovov dôchodcov. Absolventka Bc. diplomu vo Verejnej...

Jozef Dančo
Fundraiser - IT špecialista
Branislav Bučko
Právny reprezentant a poradca

Právnik, spolumajiteľ BMD Legal, 

Katarína Vargová
Spoluzakladateľka združenia

Radí členom AkSen v oblasti realít a domovov dôchodcov. Absolventka zdravotníckej školy, dlhé roky spolumajiteľka realitných spoločností.

Michal Grajcar
Spoluzakladateľ združenia

Zodpovedný za koordináciu a komunikáciu so sponzormi. Je držiteľom PhD. z Fyziky na Univerzite ETH v Zürichu, bol víťazom slovenskej mládežníckej olympiády...

Karin Šoóšová
Poradkyňa AkSen v oblasti financie

Vyštudovala Zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Quantitative Finance na Universtität Zürich a obsolvovala ročné postgraduálne štúdium...

Dagmar Richterova
Poradca pre finance a daňové poradenstvo

Ing. Ekonómie.

Marta Staneková
Koordinatorka AkSen pre Piešťanský región

Pôvodným povolaním učiteľka, neskôr podnikateľka v oblasti aranžovania kvetín, vo voľnom čase vášnivá cestovateľka a dynamická aktívna seniorka.

Janka Slaná
Koordinátorka AkSen pre región Banská Bystrica

.

Marián Harach
Poradca AkSen v oblasti financie a šport

Vyštudoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odbor Ekonomika a manažment. 10 rokov pracuje v bankovníctve, špecializácia privátne...

Ľudka Dejová
Podpora seniorov
Kristína Stellerová
Koordinátor komunikácie
Ružena Fraňová
zástupkyňa regionálnej koordinátorky - AkSen Banská Bystrica

Aksen tím pre Českú republiku

Emília Wardrop Mamajová
Členka predstavenstva AkSen o.s.,Česká republika