O AkSen

  • Autor: AkSen o.z.

Štefan ŠKULEC - prednášateľ o metrológii a prírodných javoch

Ilustračný obrázok

 25.10.2016 o 17.00 hod v Piešťanoch prednáša Ing. Štefan Škulec, CSc. na tému "Riziká civilizácie". 

Pán Štefan Škulec svoju odbornosť a profesionálne skúsenosti naďalej odovzdáva verejnosti formou zaujímavých prednášok. Posledná z nich: 30.výročie Černobyľu, je v prílohe tohoto článku. Dnes si vypočujeme riziká, ktoré má dnešná civilizácia z pohľadu metrológa.

Kto je pán Ing.Štefan Škulec, CSc.

Narodil sa v Ivanke pri Dunaji v roku 1945, kde aj vyrastal. Maturoval v Senci. Absolvoval Fakultu technickej a jadrovej fyziky ČVUT Praha a doktorandské štúdium na Fakulte matematiky a fyziky UK Bratislava v obore „meteorológia a klimatológia“.

SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav sa mu stal druhým domovom - pôsobil v ňom od nástupu do praxe až do odchodu do penzie.

Profesionálne sa venoval výskumu a odhadu vplyvu jadrovo-energetických zariadení na okolie a rozvoju krízového manažmentu v oblasti jadrovej energetiky. Bol riešiteľom výskumných projektov pre vývoj metód popisu šírenia rádioaktívnych emisií v atmosfére, výpočtu radiačných dávok v normálnej a havarijnej prevádzke a odhadu environmentálnych efektov tepelných a vodných emisií z jadrovo-energetických zdrojov. Aktívne sa zúčastňoval pri formovaní a činnosti havarijného manažmentu v Československej a Slovenskej republike. Organizoval vytvorenie systému včasného varovania pre jadrové nehody na území Slovenska a transformáciu SHMÚ na nový model riadenia. 

V období 1992-2005  bol generálnym riaditeľom SHMÚ. Od r. 1993 do r. 2005 pôsobil ako Stály reprezentant Slovenskej republiky vo Svetovej meteorologickej organizácii, od r. 1992  do r. 2005 ako člen Vládnej komisie pre jadrové havárie SR, od r.1997 do r. 2001 ako podpredseda Slovenského výboru pre IDNDR (Medzinárodná dekáda pre redukciu prírodných katastrof – program OSN) a od r. 2001 do r. 2008 ako podpredseda Slovenskej komisie pre výskum a mierové využitie kozmického priestoru. V rokoch 1994 – 1997 pôsobil ako prezident Regionálneho centra stredoeurópskych krajín pre predpovedanie počasia na ohraničenom území (model Aladin), v rokoch 1999 až 2003 ako predseda Poradného výboru kooperujúcich krajín EUMETSATu . V súčasnosti sa venuje konzultačnej činnosti.

Okrem sledovania vývoja v jeho obore ho zaujíma hudba, štúdium histórie a spoločné aktivity s rodinou a vnukmi.

Od roku 2013 je členom združenia AkSen a pravidelne prednáša o rôznych zaujímavostiach a aktuálnych témach v oblasti meteorologie, klímy a príbuzných oborov.

V roku 2015 bol zvolený za predsedu seniorského parlamentu mesta Piešťany.

JS

PrílohaVeľkosť
cernobyl_30r.pdf1.1 MB