O AkSen-e - Aktuálne informácie

  • Autor: AkSen o.z.

Pre členov AkSen SR

Ilustračný obrázok

Milí členovia, píšete nám a zaujímate sa, ako môžete uhradiť členský príspevok, prípadne prispieť na činnosť našej organizácie AkSen-aktívny senior.

Vzhľadom na pandemickú situáciu budeme radi, ak Váš členský ročný príspevok vo výške 5 Eur na rok 2021 pošlete bankovým prevodom na číslo účtu AkSen:

IBAN: SK51 5600 0000 0048 2515 0001

Variabilný symbol:  2021

do poznámky prosím uveďte: meno, priezvisko, clenske 2021

Ak by ste chceli podporiť našu činnosť dobrovoľným darom vo forme finančného príspevku, prosím urobte tiež na tento účet, do poznámky napíšte svoje meno, priezvisko a slovko dar.

Sme radi, že sme tu spolu, že sa zaujímate ako byť aktívni, ako sa stretávať, ako zdravo žiť. My pre Vás všetko radi pripravujeme. Tešíme sa na chvíle, ktoré môžete tráviť spolu so svojim AkSen priateľmi, s nami. Máme radosť, keď pomôžeme nájsť nové radosti vo Vašich životoch.

Vďačne a s láskou Vám pomáhame zvládať tieto dni a pripravujeme sa na nové začiatky ukončení všetkých obmedzení.

Pripravujeme pobyt v Tatrách, športové hry, koncerty, divadlo, určite sa všetci tešíte na spoločné turistické alebo cyklo výlety a mnoho ďalších spoločných aktivít po jednotlivých regiónov. Všetko to bude už čoskoro, verím tomu veľmi. :-) 

Na Vaše otázky rada odpoviem na čísle: 0948 113 933

Vaša Jarka Staneková, výkonná riaditeľka AkSen o.z. pre Slovensko