Sponzori

  • Autor: AkSen o.z.

2% z daní pre AkSen

Ilustračný obrázok
 
Ak oceňujete našu prácu, urobili sme niečo dobré pre Vás alebo Vašich blízkych, budeme Vám vďační, keby ste prispeli AkSenu 2% z Vašich daní.
 
Potvrdenie vydané zamestnávateľom je základom Vyhlásenia, ktoré je pripojené.
Na Vyhlásenie napíšete údaje podľa Potvrdenia a obidva dokumenty odovzdáte alebo ich odošlete daňovému úradu podľa Vášho miesta trvalého bydliska.
 
 
ĎAKUJEME VÁM.
 
V mene spoločnosti AkSen
 
Jarmila Staneková
 
kontaktujte: 0948 113 933

For a few days, it is possible to contribute to your nonprofit taxes.

If you appreciate our work, we have done something good for you or your loved ones, we will be grateful if you contribute to AkSen with 2% of your taxes.

A confirmation issued by the employer is the basis for the Declaration that is attached. On the Declaration, you will write the data according to the Confirmation and you will hand over both documents or send them to your Tax Office.

THANK YOU.

On behalf of AkSen 

Jarmila Staneková

contact: 0948 113 933

PrílohaVeľkosť
vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf148.45 KB