Nikdy nie je príliš neskoro, aby sme boli tými, kým sme mohli byť.   (G. Eliot)
Ten, kto žije v súlade sám so sebou, žije v súlade aj so svetom. (M. Aurelius)
Skutočné sebavedomie nerobí človeka uvážlivým. Naopak, pôsobí na to, že sa človek stáva vnímavým, dobrosrdečným a prostým. Nepotrebuje pretvárku. Je spokojný so svojou pravou povahou. A jeho pýcha korení príliš hlboko, než aby sa prejavila aj navonok. Nedbajúc na chválu či hanu, môže si dopriať byť pravdivým. (Klapka Jerome)
Pes má krásu bez ješitnosti, silu bez krutosti a ľudské cnosti bez ľudských nectností. ( Lord Byron)
Zlo oplácať dobrom, ale nikoho sa nebáť. Ani žiadneho ľudského činu, pretože ak človek zlo opláca dobrom a šíri len dobro za všetkých okolností, bude sa povznášať stále vyššie a nikdy neklesne. (Tibetské príslovie)
Iba život, ktorý žijeme pre ostatných stojí za to. (Albert Einstein)
Skutočná sloboda je schopnosť užívať si svoju cestu v prítomnosti, schopnosť spontánne venovať svoju pozornosť možnostiam, ktoré prinášajú radosť nielen nám, ale i ostatným.  (Deepak Chopra)
„Všetci sme deti svetla. Nám nevládne Noc, ani temnota“   (parafrázovaný verš z Prvého listu Solúnčanom, pri príležitosti "Noci kostolov 2012")
"KDO CHCE ZLEPŠIT SVET, MAL BY ZAČAŤ ROVNO OD SEBA. SAMI SA STAŇME POZITÍVNOU ZMENOU, KTORÚ CHCEME VO SVETE VIDIEŤ" Mahatma Gandhi
Usmiať sa na niekoho nič nestojí, byť šťastný je tiež zadarmo. Tak choď a rozdávaj úsmev a šťastie okolo...
"Nenechajme sa unášať vonkajšími okolnosťami ako list vo vetre, ale meňme veci, na ktoré máme vplyv a netrápme sa nad vecami, na ktoré nemáme dosah."  (Stephen R. Covey)
Práca ma priam fascinuje. Dokážem sa na ňu dívať celé hodiny. (Kohože to je myšlienka?)
Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas.  Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.  O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel,  svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. (Karel Hynek Mácha)