Čo človeka robí šťastným, robí ho zároveň aj bohatým. (Príslovie)
Myslím teda som! (René Descartes)
Keď láska prichádza od niekoho iného, cítime ju a je to milé, ale keď cítime svoju vlastnú lásku, je to ta najlepšia vec, ktorá sa nám môže stať. (Miguel Ruiz)
Ak nenájdeme lásku vo vnútri seba samých, celý svet nás môže milovať, ale pokiaľ nenájdeme lásku sami v k sebe, pocítime len prázdnotu.
"Komunikácia je omnoho viac než len prenos informácií je to vytváranie spojenia, ktoré zahŕňa srdce i dušu, myslenie i cítenie." (Claudia J. Straussová)
Akonáhle uveríš sám sebe, budeš vedieť ako žiť. (J. W. Goethe)
Na čo sa sústredíme to si priťahujeme. Kto na starosti, má viac starostí, kto na možnosti, má viac možností, kto na utrpenie, má viac utrpenia, kto na šťastie, má viac šťastia... Na čo sa sústredíte vy?
  Skutok lásky, ktorý dnes urobíte, môže byť na úžitok vám alebo inej osobe, ktorú máte radi, práve vo chvíli, kedy sa ani nenazdáte. Ak by sa vám aj nevrátil tento skutok lásky, prispejete k tomu, aby sa na svete dobre žilo. A či toto nie je cieľ života?
“Sú 3 druhy hodnôt, ktoré potrebujete v akejkoľvek práci na svete: kapitál, vedomosti a sloboda.” Tomáš Baťa
"Človeku sa zdá jeho vlastný život hneď krajší, keď ho prestane porovnávať so životom iných ľudí."
Buď vždy veselý - to je najlepšia medicína. Veselosť je filozofia príliš málo pestovaná. Je slnečnou stránkou života. George Gordon Byron
Každé ľudské dieťa sa musí učiť poznávať vesmír znova. Každé šťeňa nesie v sebe celý vesmír. Ľudia zvečňujú svoju múdrosť - ukladajú ju v múzeách, knižniciach, odborníci sa ju učia. Psia múdrosť je v ich krvi a kostiach.  (Donald McCaig)
Nikdy nie je príliš neskoro, aby sme boli tými, kým sme mohli byť.   (G. Eliot)