Všetko sa zrýchľuje preto, aby bolo viacej času. A napriek tomu je času čoraz menej.          Elias Canetti 
Tam hore medzi hviezdami mám niekoho na koho nikdy nezabudnem ...
Tam hore medzi hviezdami mám niekoho na koho nikdy nezabudnem ...
„S láskou sa nerodíme, ale s láskou sa stáváme ľuďmi.“(Simone De Beauvoirová) .  Doprajme sebe a svojim blízkym v mesiaci úcty starším viac lásky, viac pozornosti... Uvidíte že svet bude krajší :-) 
Sú veci, ktoré nechceme, ale musíme ich prijať. Sú ľudia, bez ktorých nemôžeme žiť, ale musíme ich nechať slobodne ísť...
Čo človeka robí šťastným, robí ho zároveň aj bohatým. (Príslovie)
Myslím teda som! (René Descartes)
Keď láska prichádza od niekoho iného, cítime ju a je to milé, ale keď cítime svoju vlastnú lásku, je to ta najlepšia vec, ktorá sa nám môže stať. (Miguel Ruiz)
Ak nenájdeme lásku vo vnútri seba samých, celý svet nás môže milovať, ale pokiaľ nenájdeme lásku sami v k sebe, pocítime len prázdnotu.
"Komunikácia je omnoho viac než len prenos informácií je to vytváranie spojenia, ktoré zahŕňa srdce i dušu, myslenie i cítenie." (Claudia J. Straussová)
Akonáhle uveríš sám sebe, budeš vedieť ako žiť. (J. W. Goethe)
Na čo sa sústredíme to si priťahujeme. Kto na starosti, má viac starostí, kto na možnosti, má viac možností, kto na utrpenie, má viac utrpenia, kto na šťastie, má viac šťastia... Na čo sa sústredíte vy?
  Skutok lásky, ktorý dnes urobíte, môže byť na úžitok vám alebo inej osobe, ktorú máte radi, práve vo chvíli, kedy sa ani nenazdáte. Ak by sa vám aj nevrátil tento skutok lásky, prispejete k tomu, aby sa na svete dobre žilo. A či toto nie je cieľ života?