Nesnažte sa získať úspech ,ale radšej získajte hodnotu.
Čim viac sa snažíme držať minulostí,tím smiešnejší a poničenejší sa stáva naš život.
Nech je život akokoľvek zlý,vždy je niečo ,čo môžete robiť a dosiahnúť v tom úspech. Kým je život otáva nádej.
V starostlivosti o šťastie druhých nachádzame svoje vlastné.
Stanovenie cieľov je prvým krokom pri premene neviditeľného na viditeľné.
Čo nemôže rozum často vylieči čas.
Optimismus je najprijemnejšia forma odvahy.
Ak čakáte, kým budete pripravení, budete čakať celý svoj život.
Myslenie je najťažšia činnosť na svete.Preto sa mu venuje tak málo ľudi.
Človek je tým v čo verí.
Nesnaž sa prevyšovať ostatných ale sám seba!
Vďačnosť je najkrajšia forma zdvorilosti.
Lenivosť je strach pred očakávanou prácou.