Usmejte sa .A vo vašom úsmeve nech je veľa dobroty a iba trošu,trošičku trpkosti. Odpuste životu a svetu,že nie sú dokonalí.
Svet,ako sme ho vytvorili,je procesom nášho myslenia.Bez zmeny nášho myslenia ho nemôžeme zmeniť.
Je vek,kedy žena musí byť krásna,aby bola milovaná. A potom príde vek,kedy musí byť milovaná,aby bola krásna.
Život je vlastne jednoduchý a skomplikuje sa tým že sami na komplikovanosti trváme.
Nesnažte sa získať úspech ,ale radšej získajte hodnotu.
Čim viac sa snažíme držať minulostí,tím smiešnejší a poničenejší sa stáva naš život.
Nech je život akokoľvek zlý,vždy je niečo ,čo môžete robiť a dosiahnúť v tom úspech. Kým je život otáva nádej.
V starostlivosti o šťastie druhých nachádzame svoje vlastné.
Stanovenie cieľov je prvým krokom pri premene neviditeľného na viditeľné.
Čo nemôže rozum často vylieči čas.
Optimismus je najprijemnejšia forma odvahy.
Ak čakáte, kým budete pripravení, budete čakať celý svoj život.
Myslenie je najťažšia činnosť na svete.Preto sa mu venuje tak málo ľudi.